Tutku Yayınları 5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 2. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Çözümleri ve Cevapları

Tutku Yayınları 5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 2. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Çözümleri ve Cevapları

Tutku Yayınları 5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 2. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Çözümleri ve Cevapları
20.02.2021
166
A+
A-

Tutku Yayınları 5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 2. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Çözümleri ve Cevapları

1) Peygamberlik müessesesinin insanlık için önemi nedir? Açıklayınız.

Peygamberler insanları yanlış ve sapkın inançlarından ayırarak doğru yola ulaştırmak için gönderilmişlerdir. Peygamber Efendimiz insanlara Kuranı Kerimi açıklar örneğin Kuran da namazın farz olduğu yazılıdır ama nasıl yazılacağını peygamber efendimiz açıklamıştır.

2) “Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah’ın ayetlerini okuyan, (kötülüklerden ve inkârdan) kendilerini temizleyen, kendilerine Kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Hâlbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler.” (Âl-i İmrân suresi, 164. ayet.) ayetini açıklayınız.

Cahillik, sapıklık içinde olan insanlara peygamberler gönderilmiştir. Bu peygamberlerin Allah’ın lütfu olduğu açıklanmaktadır. Bu peygamberler Allah’ın ayetlerini açıklarlar, kötülükten ve inkardan uzak duran ve insanlara kitabı ve hikmeti öğreten kişilerdir. Allah bu yüzden insanlara iyilik yapmıştır.

3) Peygamberlerin getirdiği ilkelere uymak neden gereklidir? Belirtiniz.

Peygamberler kendi sözlerini yada hayallerini söylemezler, konuşmazlar. Onlar Allah’tan aldıkları emirleri insanlara bildiren kişilerdir. Bu yüzden insan emri değil Allah emri olduğunu bilmeliyiz.

4) Allah (c.c.) niçin peygamber göndermiştir? Söyleyiniz.

İnsanları doğru yola iletmek, kötülükten uzak durmalarını bildirmek, insanların iyilik içinde yaşamaları için göndermiştir.

5) Peygamberlerin görevleri nelerdir? Bilgi veriniz.

 1. Tevhid inancını hakim kılmak.
 2. Allah’ın vahiylerini aktarmak.
 3. İnsanları müjdelemek ve uyarmak.
 4. Barışı ve huzuru hakim kılmak.
 5. Haramı ve helali açıklamak.
 6. İyiyi ve kötüyü bildirmek.

6. Peygamberlik müessesesinin tarihî gelişimi hakkında bilgi veriniz.

Peygamberlik Hz. Adem (a.s) ile başlamış bizim peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) ile son bulmuştur. Kuran da adı geçen 25 peygamber vardır. Ve hadislerde bu sayının 124 bin civarında olduğu belirtilmektedir.

7) Aşağıdaki kavramları tanımlayınız.

Lütuf: İkram ve yardımda bulunma, iyilik anlamlarına gelmektedir.

Resul: İslam dininde insanları müjdelemek ve uyarmak için Allah tarafından gönderilen, kitap verilmeyen kişilere verilen isimdir.

Nebi: İslam dininde insanları müjdelemek ve uyarmak için Allah tarafından gönderilen, kitap verilen kişilere verilen isimdir.

Mucize: Yüce Allah’ın, peygamberlik iddiasında bulunan peygamberini doğrulamak ve desteklemek için yarattığı, insanların benzerini getirmekten aciz kaldığı olağanüstü olay olarak tanımlanır.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

8) Aşağıdakilerden hangisi, Kur’an’da adı geçen peygamberler arasında yer almaz?

A) Hz. İsmail (a.s.)
B) Hz. İbrahim (a.s.)
C) Hz. Zekeriya (a.s.)
D) Hz. Şit (a.s.)

9) Aşağıdakilerden hangisinin, peygamber olup olmadığı konusunda görüş ayrılığı vardır?

A) Hz. İsa (a.s.)
B) Hz. Lokman (a.s.)
C) Hz. Yakup (a.s.)
D) Hz. Hud (a.s.)

10) Tufan Olayı hangi peygamber zamanında gerçekleşmiştir?

A) Hz. Lut (a.s.)
B) Hz. Salih (a.s.)
C) Hz. Nuh (a.s.)
D) Hz. Şuayp (a.s.)

11) Hz. Yusuf’la (a.s.) ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kardeşlerini ağır şekilde cezalandırmıştır.
B) Yıllarca zindanda kalmıştır.
C) Kardeşleri tarafından kuyuya atılmıştır.
D) Hz. Yakup’un (a.s.) oğludur.

12) Aşağıdakilerden hangisi, peygamberlik ve peygamberlerle doğrudan ilgili bir kavram değildir?

A) Mucize
B) Resul
C) Kâbe
D) Nebi

13) Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin akıllı ve zeki kimseler olduğunu ifade eder?

A) Tebliğ
B) Emanet
C) Fetanet
D) Sıdk

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri, verilen ifadelerden uygun olanlarla doğru bir şekilde tamamlayınız.

✦ Allah’ın (c.c.) kendisine vahyettiği şeyleri öğrenip olduğu gibi insanlara aktaran, onları vahye inanmaya ve itaat etmeye çağıran peygamberlere Nebi denir.
✦ Allah (c.c.) tarafından kendisine yeni bir kitap verilen, insanları hak dine çağırmakla, dinî ve toplumsal hayatı Allah’ın (c.c.) emirlerine göre düzenlemekle görevli olan peygamberlere Resul denir.
✦ Kur’an-ı Kerim’deki geçmiş peygamberler ve milletlerle ilgili olarak anlatılan ibret verici hikâyelere, tarihî olaylara Kıssa denir.
✦ Peygamberlerin, kendilerine inanmayan insanlara, peygamberliklerini ispat etmek amacıyla gösterdikleri olağanüstü olaylara Mucize denir.
✦ Peygamberlerin günah işlemekten kaçınma ve masum olma özelliğine İsmet sıfatı denir.
✦ Peygamberlerin, Allah’tan (c.c.) aldıkları ilahi mesajları olduğu gibi hiçbir eksiltme ve ekleme yapmadan insanlara iletmesine Tebliğ denir.

Ç. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

 1. (D) Hz. Muhammed (s.a.v.), Allah (c.c.) tarafından gönderilen peygamberlerin sonuncusudur.
 2. (Y) Hz. Yuşa (a.s.), Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerden biridir.
 3. (Y) Allah (c.c.) peygamber göndermese de Rabb’imize (c.c.) nasıl ibadet edeceğimizi bilebilir, melekler ve ahiretle ilgili bilgi sahibi olabilirdik.
 4. (D) Hz. Musa (a.s.), Mısır firavununu Allah’ın (c.c.) birliğine inanmaya çağırmıştır.
 5. (Y) Sıdk, akıllı ve zeki olmak anlamına gelir.
 6. (D) İlk insan Hz. Âdem (a.s.), aynı zamanda ilk peygamberdir.

Tutku Yayınları 5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 2. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Çözümleri ve Cevapları

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı ÇözümleriPeygamberimizin Hayatı Ders Kitabı CevaplarıPeygamberimizin Hayatı Ders Kitabı ÇözümleriTutku YayınlarıTutku Yayınları 5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 2. Ünite Ünitemizi Değerlendirelim Çözümleri ve CevaplarıTutku Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı CevaplarıTutku Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Çözümleri,

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.