Bulmaca Soruları ve Cevapları TÜMÜ
Canlıların nesillerini devam ettirebilmek için benzerlerini meydana getirmesi nedir?
Sporda bir takımdan öbürüne geçme nedir?
Son, bitim ne demek?
Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça nedir?
Doku hücrelerinin bölünmesi ve hücre kütlesinin artması nedir?
Atların yetiştirildiği ve bakımlarının yapıldığı yer neresidir?