Sdr Dikey Yayınları 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 20

Sdr Dikey Yayınları 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 20

Sdr Dikey Yayınları 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 20
30.01.2021
196
A+
A-

Sdr Dikey Yayınları 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 20

ALIŞTIRMALAR

1) Aşağıda verilen doğal sayıların okunuşlarını defterinize yazınız.

a) 56 888 010 = Elli altı milyon sekiz yüz seksen sekiz bin on
b) 199 199 199 = Yüz doksan dokuz milyon yüz doksan dokuz bin yüz doksan dokuz
c) 1 000 000 = Bir milyon

2) Milyonlar bölüğü 8, binler bölüğü 157 ve birler bölüğü 808 olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 8 157 088
B) 8 081 578
C) 81 578 088
D) 8 157 808

D seçeneği doğru cevaptır.

3) 8, 4, 0, 5, 9, 7, 4, 6 rakamlarını kullanarak dokuz basamaklı en büyük doğal sayıyı yazınız.

En büyük doğal sayıyı yazmak için en büyük rakam en büyük basamağa gelecek şekilde sıralanır.

8, 4, 0, 5, 9, 7, 4, 6 kullanılarak yazılabilecek en büyük sayı :
98 765 440 = Doksan sekiz milyon yedi yüz altmış beş bin dört yüz kırk

4) Basamaklarındaki rakamların basamak değerleri; 200 000 000, 40 000 000, 5 000 000, 600 000, 80 000, 8 000, 300, 60 olan doğal sayıyı defterinize yazınız.

Yüz Milyonlar Basamağı = 200 000 000 = 2 * 100 000 000
On Milyonlar Basamağı = 10 000 000 = 1 * 10 000 000
Milyonlar Basamağı = 5 000 000 = 5 * 1 000 000
Yüz Binler Basamağı = 600 000 = 6 * 100 000
On Binler Basamağı = 80 000 = 8 * 10 000
Binler Basamağı = 8 000 = 8 * 1000
Yüzler Basamağı = 300 = 3 * 100
Onlar Basamağı = 60 = 6 * 10
Birler Basamağı = 0 = 0 * 1

Sayımız = 215 688 360 = İki yğz on beş milyon altı yüz seksen sekiz bin üç yüz altmış

5) Aşağıdaki doğal sayıları okunuşlarıyla eşleştiriniz.

348 896 = Üç yüz kırk sekiz bin sekiz yüz doksan altı
808 808 808 = Sekiz yüz sekiz milyon sekiz yüz sekiz bin sekiz yüz sekiz
8 888 888 = Sekiz milyon sekiz yüz seksen sekiz bin sekiz yüz seksen sekiz
13 348 745 = On üç milyon üç yüz kırk sekiz bin yedi yüz kırk beş

6) Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları rakamlarla yazınız.

a) Yedi milyon altı yüz altı bin dokuz yüz on üç: 7 606 913
b) On üç milyon yüz bir bin dokuz yüz yetmiş iki: 13 101 972
c) Üç yüz on sekiz milyon dört yüz doksan iki bin beş yüz altı: 318 492 506

7) 692 581 470 doğal sayısını defterinize çizeceğiniz basamak tablosunda gösteriniz.

BasamakYüz MilyonlarOn MilyonlarMilyonlarYüz BinlerOn BinlerBinlerYüzlerOnlarBirler
Sayı692581470

Sdr Dikey Yayınları 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 20

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı CevaplarıMatematik 5. Sınıf CevaplarıMatematik 5. Sınıf ÇözümleriMatematik Ders Kitabı CevaplarıMatematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 20Matematik Ders Kitabı ÇözümleriMatematik Ders Kitabı Çözümleri Sayfa 20Matematik Kitabı CevaplarıMatematik Kitabı ÇözümleriSayfa 20Sdr Dikey YayınlarıSdr Dikey Yayınları 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 20Sdr Dikey Yayınları Matematik Ders Kitabı CevaplarıSdr Dikey Yayınları Matematik Ders Kitabı ÇözümleriSdr Dikey Yayınları Matematik Ders Kitabı Çözümleri Sayfa 20,

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.