Rüyada Domuzdan Kaçmak Ne Anlama Gelir?

Rüyada Domuzdan Kaçmak Ne Anlama Gelir?

Rüyada Domuzdan Kaçmak Ne Anlama Gelir?
21.01.2021
167
A+
A-

Rüyada Domuzdan Kaçmak Ne Anlama Gelir?

İslami Açıdan Rüyada Domuzdan Kaçmak Ne Anlama Gelir?

Rüyada görülen domuz, bir belânın veya musibetin meydana çıkmasında bağırıp feryat eden, sözünde sebatsız ve vefasız olan kuvvetli, hilekâr ve melun bir düşmandır.

Bir kimse rüyada domuza bindiğini görse, bu rüya, bilerek haram mal kazanmaya delâlet eder. Domuz etinin kebabını yemek de, yine aynıdır. Rüyada domuz gibi yürüdüğünü gören kimsenin hemen gözü aydın olur.” Neden öyle? Çünkü domuz dosdoğru yürür. Her ne kadar pis ve necis bir hayvan ise de, gittiği yöne dümdüz gider.

Rüyada domuz görmek, bazı kere kadın ile de tabir olunur. Rüyada görülen domuz eti, bütün insanlar için iyidir.

Kişinin rüyada kebap olmuş domuz eti yediğini görmesi, iyidir ve çabucak hâsıl olacak menfaate delâlet eder.

Rüyada domuz ile çekiştiğini ve kavga ettiğini görmek, zalim düşmana karşı zafer bulmaya işarettir.

Bir kimsenin rüyada kendisinin domuz olduğunu görmesi, dinde zillete düşmeye, fakat buna mukabil mala ve bolluğa ulaşacağına delâlet eder.

Rüyada bir takım domuzlara sahip olduğunu görmek, birikmiş mala işarettir.

Yolcu ve denizde seyahat eden birinin rüyada kara domuz görmesi, yağmur ve şiddetli doluya delâlet eder.

Rüyada domuz görmek, düşmana delâlet eder. Bazı kere de domuz görmek, şüpheli kimselerle düşüp kalkmaya, haram ve kötü mala, yalan ve hileye ve zalim bir düşmana delâlet eder.

Rüyada domuz görmek haram ve yasak bir şeye işaret eder ve Rüyada domuz düşmanla tabir edilir. Vahşi domuz servet ve güç sahibi olduğu halde kendisinden hayır ve iyilik görülmeyen insana, Domuzla cebelleşmek düşmanla kavgaya, domuzu yenmek yahut onu öldürmek düşmanı alt etmeye işarettir.

Bir yerdeki domuzları orada sürüp çıkarmak dünya hayatının güzelleşmesi anlamına gelir. Bir domuza binerek onu istediği gibi sevk etmek düşmanı yenmeye, yetki ve makam ehli olmaya, Domuz eti yemek haram kazanca yahut kötü fiile delalet eder. Rüyada domuz görmek uğursuzluk getirir. Bazı kişiler bu rüyayı başarıyla da değerlendiriyorlar. Kötü düşmandır.

Rüyada domuz görmek, Kirmanî ye göre akılsızlıkla yorumlanır. Rüyasında bir domuz bulduğunu gören, alçak fakat mevki sahibi bir erkeğe söz geçirir. Domuza bindiğini gören, düşmana karşı üstünlük kazanır. Bir domuz ile uğraştığını gören, Alçak bir adamla ağız kavgası eder.

Bir domuzu öldürdüğünü gören, düşmanından kurtulur. Domuz eti haram mala ve yenmesi musibete delildir. Birçok domuz bulduğunu ve onları bir yere sakladığını gören, haram mal kazanır. Domuz yavruları sıkıntıdır. Bir evden domuzları kovduğunu gören isinden ayrılır. Domuz otlattığını gören soysuz insanlar üzerine amir olur. Eline domuz kili, kemiği, derisi geçen hayırsız ve devamsız mal bulur.

Rüyada domuzlar görmek, çevrenizin tasvip etmediği bir evliliğin sizin için söz konusu olabileceğini haber verir.

Ebu Sait El Vaiz e göre: rüyada domuz görmek düşmana delalet eder. Vahşi domuz kuvvet ve servet sahibi olmaya, faydasız bir erkek olmaya yorumlanır. Bir yerde birçok domuz olup, onları kaçmalarından korkup muhafaza etmek istediğini görmek, haram mal toplayıp onları muhafaza etmekle yorumlanır.

Domuzları bir yerden bir başka yere sürüp götürdüğünü görmek, dünyasının mükemmel ve rahat olacağına işarettir. Domuzların başıboş dolaştıklarını gören, bir yerden eline geçen mal için sevinir.

Rüyada Domuz görmek, ser, şiddet, hayret, dehşet, ümitsizlik ve harama inanan kimse için haram mala, domuzun dişisi, neslin çokluğuna işarettir.

Rüyada Vahşi Domuz Görmek

Rüya sahibinin rüyasında vahşi domuz görmesi, servet ve güç sahibi olmasına rağmen kendisinden iyilik görülmeyen insana delalettir.

Rüyada Domuz ile Kedi Görmek

Rüya sahibinin rüyasında domuz ile kedi görmesi kar ve mutluluk getireceğine ve insanlara duyduğu güveni yitireceğine yorumlanmaktadır.

Rüyada Domuzla Dövüştüğünü Görmek

Rüyada domuzla dövüşmek, düşmanla kavga etmeye yorulur.

Rüyada Domuzu Yendiğini Görmek

Rüyada domuzu yendiğini gören kişinin rekabet ettiği düşmanını yeneceğine yorumlanmaktadır.

Rüyada Domuz Eti Yediğini Görmek

Rüyada domuz eti yemek, kazandığı paranın haram olacağına yorumlanmaktadır. İçkili mekanlarda çalışacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada Domuz Öldürdüğünü Görmek

Rüyada domuz öldürdüğünü gören kişinin, düşmanı yenmeye işaret eder.

Rüyada Bir Çok Domuz Görmek

Rüyada domuzlar görmek, çevrenizin onaylamadığı bir evlilik yapacağınıza işaret eder. Rüyada domuz görmek uğursuzluk getirir diyenler de vardır. Bazı kişiler ise bu rüyayı başarı olarak yorumlanır.

Rüyada Domuz Sürüsünü Kovaladığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında bir yerden domuz sürüsünü kovmayı başardığını görmesi, rüya sahibini mutlu edecek ve onun hayatını olumlu yönde değiştirecek olayların habercisidir.

Rüyada Domuz Yavrusu Görmek

Rüyada domuz yavrusu görmek zorluk çekmek anlamına gelir.

Rüyada Domuz Sürüsü Güttüğünü Görmek

Rüyada domuz sürüsü gütmek, rüya sahibinin sıkıntısız bir hayatı olacağına yorulur.

Rüyada Yatağında Domuz Görmek

Rüya sahibinin rüyasında yatağında domuz görmesi Yahudi bir kadınla cinsi münasebette bulunacağına yorumlanmaktadır.

Rüyada Domuz Görmek

Rüyasında domuz gören kişiyi pek sevmeyen rakip, arkadaş, akraba veya komşu şeklinde yorumlanmaktadır. Domuz genel olarak iyi şekilde yorumlanmamaktadır. Çoğunlukla şanssız olmak, kısmetsiz olma şeklinde tabir edilmektedir. Rüyasında saldırgan olan bir domuzu gören kişiye büyükçe serveti olan bir başka kişinin en ufak zerre kadar dahi yardımı dokunmayacağı anlamına gelir.

Rüyada saldırgan davranışlarda bulunan domuza karşı koyabilmek ise kişinin bir hasmına ya da bir rakibine karşı koyabileceğine işaret etmektedir. Domuzu devirebilmek ise kişinin hasmına ya da rakibine karşı kazanmış olduğu zafer olarak yorumlanır. Bir yerden domuz sürüsü kovmak ise kişinin mutlu olacağı ve kişinin yaşamını olumlu şekilde değiştirebilecek olan olayların yaşanmasına işaret eder. Rüya sahibinin domuz üzerinde olması ve domuzu kendisinin istediği yöne doğru götürebilmeyi başarması ise, işte bulunan bir rakibi yenmesi ve bunun sonucunda kendisinin terfi etmesi şeklinde tabir edilir.

Rüyada Siyah Yavru Domuz Görmek

Hayra alamet olmayan bir rüyadır. Dinimiz İslam dininde haram olan hayvanlar arasında yer alması ile bilinir. Siyah bir domuzun rüyada örülmesi ise yaşanacak olan kötü olaylara işaret eder. Rüya sahibi olan kişinin ekonomik anlamda zorluklar yaşayacağına ve maddi açıdan zor olan bir süreçten geçeceğine işaret eder. Aynı zamanda kişinin kendi ailesiyle arasının da açılıp, bozulacağına yorumlanmaktadır. Rüya tefsircilerinden olan Sadık’a göre rüyada görülen siyah domuz kişinin hatalarından ders çıkarmış şekilde hayatına iyi yönde devam ettiği, sağlıklı ve mutlu olduğu, yapmak istediği işleri başardığını hayal ediyor olmasına da işaret eder.

Rüyada Domuz Yavrusu Görmek

Kişinin rüyasında bir domuz yavrusu görmesi veya domuz sevmesi sıkıntılı anlamlara gelir. Dert ve tasaya işaret etmektedir. Domuz yavrusunu rüyasında gören kişi keder ve hüzün içerisine düşer. Bazen ise domuz yavrularına sahip olan ya da domuz yavrusu gören kişi için bolluk ve ucuz şekilde ihtiyaçlarını karşılama anlamına da gelir.

Rüyada Domuz Eti Görmek veya Yemek

Rüyada kişinin domuz eti görmesi haram bir malın yenmesi ya da haram mala işaret eder. Rüyada domuz etinin yendiğini görmek kişinin eline geçecek olan haram para ya da haram malın olduğuna işarettir. Rüyada domuz eti yiyen kişi yaşamında da haram mal kazanır.

Rüyada Domuz Öldürmek

Rüyada bir domuz öldürmek ya da bir domuzu öldürdüğünü görmek kişinin bir düşmanından kurtulmasına yorulur. Bir domuzun rüyada öldüğünü görmek; kötü niyete sahip olan bir kişinin alt edilebildiği anlamına gelmektedir.

Rüyada Vahşi Domuz Görmek

Rüyada vahşi yani yabani olan bir domuz görmek duyarsız, tembel ve işe yaramaz olan bir erkeğe yorumlanmaktadır. Aynı zamanda kişinin dünya malı, güç ve kudret sahibi olacağına da işaret etmektedir. Rüyasında vahşi domuz gören kişi büyükçe bir servete sahip olacağına yorulur.

Rüyada Domuz Sürüsü Gütmek

Rüyada domuz sürüsünü gütmek, rüyayı gören kişinin zorluktan kolaylığa geçen, sorunsuz, sıkıntısız, esenlik dolu ve zorluklardan uzakta olan krallar gibi yaşam süreceğine işaret eder.

Rüyada Domuz Sürüsü Görmek

Rüyada domuz sürüsü görmek ya da birden fazla domuzun bulunduğunu görmek ve rüyada görülen bu domuz sürüsünü bir yere saklamak; kişinin haram bir mal kazandığına ve haram mal yediğine işaret eder.

Domuza Bindiğini Görmek

Bir kimse rüyada domuza bindiğini görse, bazen de bu rüya, bilerek haram mal kazan­maya işaret eder. Bir domuza binerek onu istediği gibi sevk etmek, kuvvet ve kudret sahibi olup düşmanı yenmeye, yetki ve makam ehli olmaya işaret eder. Rüyasında bir domuza bindiğini gören kişi, düşmanına ga­lip ve üstün geleceğine işaret olarak yorumlanır. Domuza binmek yüksek bir mevkiye erişeceğine, düşmanla­rım mağlup edeceğine yorumlanır.

Domuz Eti Görmek

Rüyasında domuz eti yediğini gören kişi, kötü bir isimle şöhret (ün) yapar, günah işler, bir musibete düşer şeklinde tabir olunur. Rüyada domuz eti yediğini görmek, haram kazanca, haram mal elde etmeye; yahut kötü fiile veya bir günah işlemeye işaret eder. Rüyada domuz eti, yağı, derisi ve kılı (tüyü) görmek, haram bir mala işaret eder şeklinde yorumlanır.

Hristiyanlar Açısından Rüyada Domuzdan Kaçmak

Rüyada domuzlar; inatçılık, bencillik, pislik, oburluk, açgözlülük, aşırı hoşgörü ve benzeri şeylerin bir işareti olabilir. Hayatınızda bu tür özelliklere sahip birini temsil edebilir veya bazı özelliklerinizi ortaya çıkararak onları değiştirmeniz gerektiğine işaret edebilir.

Rüyada görülen domuz sağlıklı görünüyorsa, genellikle iyi olan değişikliklerin bir işareti olabilir. İş başarısı veya kariyer gelişimi yaşayabilirsiniz. Domuzlar bazen refah ve bolluğun bir işareti de olabilir.

Rüyada görülen domuz; sizden inançlarınızı yeniden değerlendirmenizi istemek anlamına da gelebilir. Belki de bazı şeyler sandığınız gibi değildir.

Eğer rüyada birden fazla domuz görüldü ise iyi bir işarettir ve yakında yaşayabileceğiniz bazı önemli başarıları yada olumlu işlerin olacağını gösterir.

Rüya da görülen domuz bazı küçük kazançları yada küçük ek gelirleri işaret ediyor olabilir.

Hayatınızı iyileştirmek için bazı yeni fırsatları sembolize eder. Onları kaçırmamak için uyanık olmak ve ardından onlardan en iyi şekilde yararlanmaya çalışmak önemlidir. Bir daha aynı fırsatı bulamayabilirsiniz.

Rüyada Aniden Domuz İle Karşılaşmak

Bu rüya genelde iyiye işaret etmez. Talihsizlik, hayal kırıklığı ve olumsuzlukları önceden haber verir.

Rüyada Kirli Domuz Görmek

Bu rüya genellikle kötüye işarettir. Eşinizin, sevgilinizin size yeterince saygı duymadığını gösterebilir. Belki de sevdiğinizin size daha iyi davranması gerektiğini ve daha fazlasını hak ettiğinizi hissediyorsunuz. Bu rüya aynı zamanda sizi çok rahatsız eden yakın birinin size saldırgan ve kaba bir şekilde davrandığını da gösterebilir.

Rüyada Sağlıklı Domuz Görmek

Bu rüya iyiye işarettir. Genellikle işinizle ilgili bazı olumlu değişiklikleri gösterir. Bazı durumlarda bu rüya, yeni iş girişimleri yapacağınızı yada bazı karlı sözleşmelerin imzalayacağınızı gösterir.

Rüyada Hasta Görünümlü Domuz Görmek

Bu rüya genellikle kısa süre sonra işte karşılaşabileceğiniz küçük sorunların bir işaretidir. Bazı meslektaşlarınızdan yardım alacak ve bunları kolaylıkla çözebileceksiniz.

Rüyada Sıska Domuz Görmek

Bu rüya genellikle iyi bir işaret değildir. Genellikle çocuklarınız veya iş arkadaşlarınızla bazı sorunlar yaşadığınızı gösterir. Bazı durumlarda bu rüya mesleğiniz veya mali durumunuzla ilgili bazı hayal kırıklıkları yaşayacağınızı gösterir.

Rüyada Evinizde Domuz Olduğunu Görmek

Bu rüya çok iyi bir işarettir. Genellikle sağlığın iyi olduğunu veya bir hastalıktan hızlı iyileşmeyi gösterir.

Rüyada Domuz yada Domuzları Beslemek

Bu rüya gelecek için veya bazı hedeflerin gerçekleştirilmesi için para biriktirmenizi işaret eder. Evinizde tek sizin çalıştığını ve herkesin size güvendiğini gösterebilir.

Bir rüyada çok fazla domuz besliyorsanız, bu rüya genellikle iyi bir işaret olarak kabul edilir. Genellikle genel refahınızın gelişimini işaret eder.

Domuzlar doğrudan ellerinizden yiyorlarsa kimsenin yardımı ve desteği olmadan başarıya ulaşacağınızın bir işaretidir. Domuzlar yemeyi reddettiyse bu rüya iyi bir işaret değildir ve yakında yaşayabileceğiniz olası çatışmaları gösterir.

Rüyada Domuzun Homurdandığını yada Bağırdığını Görmek

Genellikle kötüye işarettir. Yakında alabileceğiniz bazı kötü haberlerin bir işareti olabilir. Bu haber bir süredir görmediğiniz bir arkadaşınızla ilgili olabilir ve sizi çok üzebilir.

Rüyada Domuz Yavruları ile Anne Domuz Görmek

Bu rüya çok iyi bir işarettir. Genellikle yakında yaşayabileceğiniz iyi şansın bir işaretidir. Kariyerinizde veya iş hayatınızda başarılı olmak için bazı yeni fırsatlar elde ediyor olabilirsiniz. Belki ücretli bir işe başlayacaksınız ve çok iyi olacak. Genellikle mali ve gelirde sürekli bir artışın bir işaretidir.

Rüyada Domuza Binmek

Genellikle iyi bir işaret değildir. Yakında bazı eksantrik veya tuhaf faaliyetlere dahil olacağınızı gösterebilir, bu da itibarınızı mahvedebilir ve insanların sizin hakkınızda dedikodu yapmasına neden olabilir.

Rüyada Uzaktan Domuz Görmek

Bu rüya iyi bir işarettir. Genellikle hayatınızda yakında başlayacak müreffeh bir dönemi gösterir. Bu rüya sizden uyanık olmanızı ve arzularınızı gerçekleştirme fırsatlarını izlemenizi istiyor. Bu rüya bazen ailenizin geleceği kadar geleceğinizi de güvence altına almanıza ve yeterli para sağlamanıza olanak tanıyan bazı fırsatlarla karşılaştığınızı gösterebilir.

Rüyada Domuz Öldürmek

Bu rüya çok iyi bir işarettir. Genellikle mali durumunuzu önemli ölçüde artırabilecek bazı karlı ticari girişimleri işaret eder. Zekice iş hareketleriniz için kazanmaya hazır olun.

Rüyada Domuzun Kafasını Kesmek

Bu rüya genellikle kötüye işarettir. Yakında bazı tehlikelerle karşı karşıya olduğunuzu gösterebilir. Bu rüya sizden bazı potansiyel olarak riskli durumlardan kaçınmaya veya kaçınılmazsa bazı tehlikelerle yüzleşmeye hazırlıklı olmanızı istiyor. Her durumda bu rüya sizi tetikte olmanız konusunda uyarır. Domuzun başı kanla kaplıysa bu rüya sizi planlarınızın başarısızlığı ve bundan dolayı hayal kırıklığına uğramak konusunda uyarıyor olabilir.

Rüyada Tabakta Domuz Kafası Görmek

Bu rüya genellikle bilinçaltınızın bir hatırlatıcısıdır. Belki bazı şeyleri yarım bıraktınız ve bilinçaltınız sizden harekete geçmenizi ve bitirmenizi istiyor. Bazen bu rüya size maddi yardımda bulunabilecek güçlü ve etkili bir kişiyi işaret eder.

Rüyada Canlı Domuz Pişirdiğini Görmek

Bu rüya genellikle iyidir. Genellikle geçirdiğiniz bazı dönüşümü ve geçmişi geride bırakmaya ve yeni insanların ve deneyimlerin geleceği yolu temizlemeye hazır olduğunuzu sembolize eder. Aynı zamanda hayatınızdan her türlü olumsuzluktan kurtulmanın bir işaretidir.

Rüyada Domuz Sattığınızı Görmek

Bu rüya iyi işarettir. Genellikle uzun süre istediğiniz bir şeyi elde etmeyi işaret eder ancak biraz çaba ve çaba gösterildikten sonra tabi ki.

Rüyada Birkaç Domuz Görmek

Bu rüya bir uyarı olabilir. Belki bazı eylemleriniz ve davranışlarınız itibarınızı tehlikeye atabilir. Bu rüya insanların senin hakkında kötü konuşmasını istemiyorsan hatta bu yüzden senden kaçınmasını istemiyorsan davranışına dikkat etmen için bir uyarıdır.

Eski Tabirler de Rüyada Domuz Görmek

Sağlıksız bir domuz; el altından yapılan işleri, duygusuzluğu ve hayattaki şeyleri kontrol etme becerisinin eksikliğini işaret eder. Rüya çok fazla yemek yemek gibi hayattaki şeylerin sizi kontrol etmesine izin verdiğinizi gösteriyor. 

Koşan bir domuz bencil olduğunuzu gösterir. Bu rüya kendinizi nasıl temsil ettiğinizi gösterir.

Sağlıklı bir domuz, gizli bir olayda ve bir çocuğun doğumunda başarı ile karşılaşacağınızı gösterir. Domuzların çamurda veya bataklıkta olduğunu görürseniz size yakın olan arkadaşlar davranışlarınızı bir şekilde inceliyor demektir.

Rüyada domuz görmek, hayatta oldukça inatçı olmakla ilişkilidir. Uyanık yaşamda oburluk ve açgözlülük ile ilişkilendirilebilir. Ek olarak, domuz aynı zamanda korkunç bir tehdide de dayanabilir. Belki birisi size çok pahalıya mal oldu veya size kötü davrandı. Domuz ayrıca cinsel bir dürtüyü sembolize edebilir. Bu, belki de birisine yakın olmak istediğiniz diğer insanlarla cinsel eylemler hakkında düşündüğünüz anlamına gelebilir.

Domuzlar genellikle mutluluğu ve iyi haberi temsil edebilir. Bu hayvan aynı zamanda diyetle de ilişkilidir. Domuzu hayal etmek, diyetinize dikkat etmeniz ve şeker içermeyen temiz bir diyet olmasını sağlamanız gerektiği anlamına gelir.

Evcil domuz görmek, gelecekte kendinizi mutlu ve huzurlu hissedeceğinizin bir göstergesidir. Domuz, rüyadaki evcil hayvan anlamında, kişinin uyanık bir yaşamda nasıl hissettiği ve nasıl algıladığı ile ilişkilidir.

Domuz satmak, daha fazla netlik gerektiren bir durum olduğunu gösterir. Domuz yenirse, yaşamda kilo verir ve sağlıklı olursunuz.

Birden fazla domuz görmek, hayattaki uyanık duygularla başa çıkmak için çok zor olduğunda, dünyadan uzaklaşarak ve çok fazla yemek yiyerek rahatlık sağlama eğiliminde olduğunuzu gösterir.

Yuvarlak, sevimli, sağlıklı bir domuz görmek; iş ve kumarda başarıdan önce askıya alınmış bir aktivite dönemini temsil eder.

Rüyanız bir domuz veya domuz yavrusu içeriyorsa, bu bir durgunluk döneminin yakında kalkacağını ve bu değişikliğin kartlarda olduğunu gösterir.

Mutlu ve sağlıklı olan domuz yavruları görmek, iç huzurla ifade edilir.

Bir domuzun sesini duymak, iyi haber gelecek ve hızlı ve kararlı bir şekilde hareket etmenizi gerektirebilir. Bu fırsattan yararlanmazsanız, gelecekte pişmanlık duyacağınızı fark edebilirsiniz.

Mutsuz dişi domuz veya çöpte domuz görmek, aile içindeki sorunları ve hayattaki şeyleri takdir edememeyi gösterir. Domuzları veya domuzları besliyorsanız kendi mülkünüzde veya maddi eşyalarınızda başarıya ulaştığınızı gösterir.

Yahudiler Açısından Rüyada Domuzdan Kaçmak

Rüyada domuz görmek hayatınızda kötü şans olarak yorumlanır. Karşılaşacağınız sorunlar önemli olmayacak fakat çözdüğünüze emin olun. Kumardan yada piyango oyunlarından uzak durmanız önerilir.

Rüyada Çamurda Domuz Görmek

Bu rüya eş yada sevgiliniz ile ilgilidir. Eşiniz yada sevgiliniz size yeterince saygı ve değer göstermiyor olabilir. Karşılıklı olarak duygularınız körelmiş olabilir. Eşinizle yada sevgilinizle bunu konuşmak iyi olabilir. Çünkü bazı şeyleri kabul etmekten korkuyor olabilirsiniz.

Rüyada Uzakta Bir Domuz Görmek

Hayatınızda iyi şeyler olacağı anlamına gelir. Yeni biriyle tanışmak yada yeni bir işe yönelmek iyi bir fikir olabilir.

Rüyada Domuz Beslemek

Maddi açıdan sıkıntılı durumlar olabilir. Tutumlu olmaya yada daha çok çalışmaya gayret edin.

Rüyada Domuz Öldürmek

Yakında çok büyük miktarda para yada servet kazanacağız anlamına gelir. Yada iş hayatınızda yükseleceğiniz anlamına da gelebilir.

Rüyada Yaban Domuzu Görmek

Olumsuzluk işaretidir. Kişisel yada iş hayatınızda dikkatli olun.

Rüyada Domuz Eti Yemek

Domuz eti yediğini görmek keyifli yürüyüşler, partiler ve rahat bir yaşam arzusu demektir.

Bir kadın domuz eti pişirdiğini rüyada gördüğünde mutlu, sakin, sorunsuz ve keyifli bir yuvayı ve iyi sosyal bağlara sahip olacağını işaret eder.

Bol miktarda domuz eti görmek ve çürüyen süreçteyse, birinin sizi aldatmaya çalıştığını gösterir. 

Domuz eti dilimlerini kestiğinizi görmek, nihayet karşılaştığınız tüm direnç ve engeller üzerinde kontrol sahibi olacağınız anlamına gelir. 

Domuz eti yaptığınızı görmek, misafirlerinize hizmet etmeye başlamak, başkalarının dikkatini çektiğinizi gösterir.

Bir tüccar ya da domuz satıcısı olduğunuzu görmek, siz ve aileniz için yakında refah ve sağlığı gösterir.

Büyük domuz dilimlerini kesmek, tüm direncin sizin tarafınızdan başarıyla kabul edileceğini gösterir.

Bir domuzu giydirmek , başkalarının size güzel ve hoş davranacağını gösterir.

Bir domuzla uğraştığını görmek, refah ve sağlıklı hayat demektir.

Domuz eti yemek çok kayıplar vermek anlamına gelir.

Budistler Açısından Rüyada Domuzdan Kaçmak

Rüyada şişman domuz görmek, müreffeh bir kariyer ve canlılık gösterir. 

Cılız domuz görmek; aile ilişkilerinin kötü olduğu ve biraz suskun ve depresyonda olduğu anlamına gelir. Aileden biri size sorun çıkarabilir.

Bir domuzun insan olduğunu görmek; insanlarla çatışmalardan kaçınmaya özen göstermeli ve hoşgörülü olmaya gayret etmelisiniz.

Bir domuzun gıdıkladığını görmek; arkadaşlar, yakınlar yada insanlar ile sürtüşmeler olabileceğini ve büyük savaşlar yaşayabileceğinizi gösterir.

Çamur yada pislik içinde domuzlar görmek; yakında çok miktarda zenginlik elde edeceğinizi gösterir.

Domuzları kovaladığınızı görmek; çabalarınızın boşa gideceğini gösterir.

Bir domuza binmek; aşk hayatınızın çok iyi olacağını gösterir.

Size doğru gelen domuz görmek; hijyene ve temizliğe dikkat etmenizi gerektirir. Bulaşıcı hastalıklara karşı dikkatli olun.

Bir anne domuz ve domuz yavruları görmek; aile birey sayısının artacağını gösterir.

Hamile kadınlar rüyada domuz görürse; siyah domuzlar oğula, beyaz domuzlar kıza işarettir.

Rüya Tabirleri

Rüya TabirleriRüyada Domuz GörmekRüyada Domuzdan KaçmakRüyada Domuzdan Kaçmak Ne Anlama Gelir

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.