Nev Kitap Yayınları 9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 12

Nev Kitap Yayınları 9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 12

Nev Kitap Yayınları 9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 12
26.01.2021
186
A+
A-

Nev Kitap Yayınları 9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 12

İslam’da Bilginin Kaynakları

İnsan, var olduğu günden itibaren gerek kendini gerekse içinde bulunduğu dış dünyayı tanımaya ve bileye çalışan bir varlıktır. Kendi iç dünyasını algıladığı gibi kendi dışındaki dış dünyayı, nesneleri de algılar. İnsanın gösterdiği bu çaba kendi varlığını, gücünü ve alemdeki yerini belirlemek amacına yöneliktir. İnsanın bu tanıma ve algılama faaliyetlerine bilme, elde edilen ürüne de bilgi adı verilir. Bilginin oluşumu sürecinde iki öge vardır. Biri algılayan, bilen yani insan diğeri ise bilinen, araştırılan, kendisine yönelinen şeydir. Bu süreçte bilen varlığa özne (suje), bilinen varlığa nesne (obje) denir.

Bilgi, öğrenme, araştırma, gözle ve deney yoluyla elde edilen, insan zekasının ve çalışmasının sonucu ortaya çıkan ürüne denir. Dış dünyayı duyularıyla algılayan ve aklıyla düşünüp karar veren bir varlık olarak insan, kendisi ile evren arasındaki irtibatı bilgi ile gerçekleştirir.

İnsan çok yönlü bir varlıktır. Bu durum, onun birbirinden farklı somut ve soyut varlıklarla ilişki kurmasını sağlar. Bundan dolayı insan için pek çok bilgi türü vardır. Bu bilgi türlerinin aralarındaki ortak nokta, özne ile nesne arasında kurulan ilişki sonucu ortaya çıkmalarıdır. Bu bağlamda bilgi türleri altı başlık altında toplanabilir:

Gündelik bilgi : Günlük yaşamı kolaylaştıran, sonuçları kesin olmayan, yararlı ancak yöntemsiz ve sistemsiz bilgilerdir. Kaynağı daha çok uyu ve deneyimlerdir.

Dini bilgi : Yüce yaratıcının peygamberleri aracılığıyla bildirdiği inanç değerlerini ve ibadet biçimlerini kapsayan, insanın iç yaşamını, toplumsal yaşamını düzenleyen kuralları içeren bilgilerdir. Bu bilgilerin temeline iman vardır.

Sanat bilgisi : Sezgiye, duyguya, coşkuya dayanan, sanatçı ile yöneldiği nesne arasındaki ilgiden doğan bilgilerdir.

Teknik bilgi : Doğadaki nesneleri bir amaca yönelik olarak araç haline getiren, insanın hayatını kolaylaştıran bilgilerir.

Bilimsel bilgi : İnsanı, toplumu ve evreni araştırma ve inceleme konusu yapan, bunlar üzerinde gözleme, deneye ve akla dayanarak yöntemli bir şekilde elde edilen düzenli bilgilerdir.

Felsefi bilgi : İnsanın, evrenin niteliği ve yapısı hakkında gözlemlere dayanarak düşünmesi sonucu elde edilen bilgilerdir.

Nev Kitap Yayınları 9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 12

9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı ÇözümleriDin Kültürü Ders Kitabı CevaplarıDin Kültürü Ders Kitabı Cevapları Sayfa 12Din Kültürü Ders Kitabı ÇözümleriDin Kültürü Ders Kitabı Çözümleri Sayfa 12Nev Kitap YayınlarıNev Kitap Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı CevaplarıNev Kitap Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı ÇözümleriSayfa 12

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.