Meb Yayınları 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 13

Meb Yayınları 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 13

Meb Yayınları 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 13
21.01.2021
273
A+
A-

Meb Yayınları 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 13

İNSANLIĞIN HAFIZASI TARİH

Hafızasını kaybeden insan, geleceğini planlayabilir mi? Neden?

İnsanlığın varoluş ve yaşam serüveni göz önüne alındığında bugün ulaşılan gelişmişlik düzeyi bir tecrübe birikiminin ürünüdür. Geçmiş ve gelecek bilincine sahip tek varlık olan insan, sahip olduğu tecrübeleri geçmişten edinir ve bunu gelecek nesillere aktarır. Bunun için de tarih bilimine ihtiyaç duyar. Bilimsel ve teknik gelişmelerin hızlı yaşandığı çağımızda tarih bilimine olan ilgi ve ihtiyaç azalmamakta aksine her geçen gün artmaktadır.

Geçmişten günümüze büyük fikir adamlarının ve tarihçilerin tarih hakkındaki görüş ve düşüncelerine kısaca bir göz atalım.

Herodotos (Herodot) (MÖ 484-425) : Tarih, insanların ve insan topluluklarının başlarından geçenleri kaydetme yoluyla edinilen bilgidir.

İbn-i Haldun (1334-1406) : Tarih, gerçeği araştırmak ve olayların sebeplerini bulup ortaya koymaktır. Olayların ilkeleri incedir, nitelik ve sebepleri hakkındaki bilgi derindir.

Leopold von Ranke (Lepold fon Ranke) (1795-1886) : Tarih, hakikatte meydana gelmiş olaylarla ilgilidir. Gerçeğin ne olduğu belgelerde saklıdır ve gerçek ancak belgelerin eleştirisiyle ortaya çıkar. Belge yoksa tarih de yoktur.

Ahmet Cevdet Paşa (1822-1895) : Tarih bir olayın sadece filan tarihte olduğunu bilmek değil geçmişte meydana gelen olayları değerlendirmek ve bu olaylardan ders almaktır.

Edward H. Carr (Edvırd Kar) (1892-1982) : Tarih, tarihçi ile olgular arasında kesintisiz karşılıklı bir etkileşim süreci, bugün ile geçmiş arasında bitmez bir diyalogdur.

Halil İnalcık (1916-2016) : Gerçek bir tarih için kaynaklara gitmek, kaynakları iyi tenkit edip değerlendirmek gerekir.

Görüldüğü üzere farklı dönemlerde, tarih hakkında değişik tanım ve yorumlar yapılmıştır. Bu farklılıklar bir görüş ve düşünce çeşitliliği olarak kabul edilmelidir. Bu tanımlar, tarihin konusu ve kapsamının genişliğini belirtirken onun insan hayatındaki vazgeçilmezliğini de dile getirmektedir.

Tarihle ilgili tanım ve yorumlara dikkat edildiğinde hangi ortak noktalara ulaşılır?

Tarihle ilgili tanım ve yorumlara dikkat edildiğinde ortak nokta olarak, geçmişte yaşanan olayların o günün şartlarına göre ele alınması gerektiğini ortaya koymuşlardır. 

Meb Yayınları 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 13

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları9. Sınıf Tarih Ders Kitabı ÇözümleriMeb YayınlarıMeb Yayınları Tarih Ders Kitabı CevaplarıMeb Yayınları Tarih Ders Kitabı ÇözümleriSayfa 13Tarih Ders Kitabı CevaplarıTarih Ders Kitabı Cevapları Sayfa 13Tarih Ders Kitabı ÇözümleriTarih Ders Kitabı Çözümleri Sayfa 13

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.