Meb Yayınları 8. Sınıf Kuranı Kerim Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 9

Meb Yayınları 8. Sınıf Kuranı Kerim Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 9

Meb Yayınları 8. Sınıf Kuranı Kerim Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 9
21.01.2021
180
A+
A-

Meb Yayınları 8. Sınıf Kuranı Kerim Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 9

Tevhid

Sözlükte “tek ve bir olmak” anlamındaki vahd (vahdet, vühûd) kökünden türeyen tevhid “bir şeyin bir ve tek olduğunu kabul etmek” demektir.

Tevhid, insanın yaratılış esasıdır. Yaratılış sırasında insanların Allah’a verdikleri sözdür tevhid.

Tevhid, Allah’ı (celle celalühu) zatında ve sıfatlarında birlemektir. O’nun asla eşi ve benzeri olmadığına inanmaktır.

Tevhid, İslam’ın özüdür ve Allah’ın (c.c.) bir ve eşsiz olduğuna iman etmektir. Tevhid, tüm peygamberlerin getirdiği ortak inançtır. Kur’an’da anlatılan peygamberlerin mesajlarına göz attığımızda ilk olarak Allah’ın (c.c.) birliğine vurgu yaptıklarını görürüz. Çünkü Allah’ın (c.c.) birliğine iman olmadan İslam inancı gerçekleşmiş olmaz. Bu nedenle Müslüman olmanın ilk şartı Kelime-i Şehâdet getirmek yani “Allah’tan başka ilah olmadığına ve Hz Muhammed’in (s.a.v.) Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna” şahitlik etmektir.

Tevhid, inancın temelidir. Pek çok ayet de bu nedenle tevhide vurgu yapmaktadır:

  • “Andolsun ki Nuh’u elçi olarak kavmine gönderdik. Dedi ki: Ey kavmim! Allah’a kulluk edin, sizin O’ndan başka ilahnız yoktur…”
  • “Ad kavmine de kardeşleri Hûd’u (gönderdik). O, dedi ki: “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin, sizin O’ndan başka ilahnız yoktur…”
  • “Semûd kavmine de kardeşleri Salih’i (gönderdik). Dedi ki: Ey kavmim! Allah’a kulluk edin, sizin O’ndan başka ilahnız yoktur…”
  • “Medyen’e de kardeşleri Şuayb’ı (gönderdik). Dedi ki: Ey kavmim! Allah’a kulluk edin, sizin O’ndan başka ilahnız yoktur…”

HADİS

Allah Rasulü (sallalahu aleyhi vesselem), Muaz b. Cebel’i (Radıyallahu anh) Yemen’e vali ve bir davetçi olarak gönderdi ve ona şöyle buyurdu: “Sen kitap ehli olan bir topluma gidiyorsun. Onları, Allah’tan başka ilah olmadığına ve benim Allah’ın Resûlü olduğuma şahitlik etmeye davet et. Eğer onlar bu davete uyup itaat ederlerse, Allah’ın kendilerine her bir gün ve gecede beş vakit namazı kesin olarak farz kıldığını bildir. Şayet buna da itaat ederlerse, Allah Teâlâ’nın, zenginlerden alınıp fakirlerine verilmek üzere, kendilerine zekâtı mutlak surette farz kıldığını bildir. Buna da itaat edip uydukları takdirde, onların mallarının en gözde ve kıymetli olanlarını almaktan sakın. Mazlumun bedduasını almaktan da son derece çekin, çünkü onun bedduası ile Allah arasında bir perde yoktur.”
(Buhârî, Tevhid, 1.)

Meb Yayınları 8. Sınıf Kuranı Kerim Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 9

8. Sınıf Kuranı Kerim Ders Kitabı Cevapları8. Sınıf Kuranı Kerim Ders Kitabı ÇözümleriKuranı Kerim Ders Kitabı CevaplarıKuranı Kerim Ders Kitabı Cevapları Sayfa 9Kuranı Kerim Ders Kitabı ÇözümleriKuranı Kerim Ders Kitabı Çözümleri Sayfa 9Meb YayınlarıMeb Yayınları Kuranı Kerim Ders Kitabı CevaplarıMeb Yayınları Kuranı Kerim Ders Kitabı ÇözümleriSayfa 9

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.