Meb Yayınları 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 14

Meb Yayınları 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 14

Meb Yayınları 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 14
17.01.2021
205
A+
A-

Meb Yayınları 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 14

AVRUPA’DAKİ GELİŞMELER VE OSMANLI DEVLETİ

Yüzyılda Avrupa’daki Gelişmeler

Yeni Çağ’da, Rönesans hareketleri ve Hümanizm akımıyla başlayıp Coğrafi Keşifler ve Reform hareketleriyle devam eden gelişmeler, aklı ön plana çıkardı. Bu gelişmeler, insanı baskılardan kurtararak özgür bir düşünce ve değerler sistemi getirdi. Gerçeğe akıl yoluyla ulaşmayı hedefleyen bir hayat anlayışının oluşmasına zemin hazırladı. 18. yüzyıldaki bu düşünce yapısı Avrupa’da insanı merkeze alan, akla ve gerçeğe dayalı bir hayat anlayışını ortaya çıkardı. Avrupa’da 18. yüzyılda gelişen, önceki dönemlerin ön yargı ve ideolojilerinden uzak, bilgiye dayalı özgür ve akılcı düşünceyi temsil eden bu döneme Aydınlanma Çağı denir.

Aydınlanma Çağı’nın en önemli düşünürleri Fransa’da yetişmiştir. Montesquieu (Montesku) mutlakiyete karşı meşruti monarşiyi (anayasalı krallık rejimini) savunmuştur. Rousseau (Ruso) eşitlik ve demokrasiyi, Voltaire (Volter) vicdan ve fikir hürriyetini eserlerinde ele almıştır. Diderot (Didero) yayımladığı ansiklopedide esaret, hürriyet, adalet gibi kavramları halka açıklamıştır. Bu aydınlar, Fransa’da mevcut ekonomik ve siyasal düzeni eleştirmişler ve daha iyi bir toplumsal düzenin kurulabileceğini göstermişlerdir.

Fransa’da krallık rejiminde halka yönelik baskı ve eşitsizliğe dayalı toplum yapısı vardı. Halk, ekonomik sıkıntıların ve vergilerin ağırlığı altında eziliyordu. İngiltere ve Amerika’da hak ve özgürlükler konusunda yaşanan gelişmelerin de etkisiyle Fransız halkı mevcut düzeni değiştirmek için harekete geçti.

1789’da başlayan Fransız İhtilali, kısa sürede ülke geneline yayıldı ve bir şiddet gösterisine dönüştü. Halk, Paris’te yönetime el koydu. Krallık rejimi yıkıldı. 1789’da “Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi” yayımlandı. Bu bildiriyle insanların, hakları bakımından hür ve eşit doğdukları ve öyle yaşayacakları vurgulandı. Hürriyet, mülkiyet, güvenlik gibi hakların yanı sıra her türlü egemenliğin millete ait olduğu bildiride yer aldı. Demokratik anlayış ve laik devlet anlayışı yaygınlaştı. Fransız İhtilali ile her milletin kendi bağımsız devletini kurma hakkına sahip olduğunun vurgulanması, milliyetçilik fikrinin yayılmasına ve imparatorlukların dağılma sürecine girmesine yol açtı.

Aydınlanma Çağı’ında Avrupa’da yalnız bilim ve felsefe alanında değil, üretim teknolojisinde de önemli gelişmeler yaşandı. Birçok alanda teknolojik buluşlar gerçekleştirildi ve bunların üretime uygulanmasıyla Sanayi İnkılabı’nın temelleri atıldı. Buhar gücünün makinelerde kullanılması, insan ve hayvan gücüne dayalı üretim tarzından makine gücüne dayalı üretim tarzına geçilmesini sağladı. Avrupa’da yaşanan bu önemli gelişme Sanayi İnkılabı olarak adlandırıldı.

Meb Yayınları 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 14

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Çözümleriİnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevaplarıİnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 12İnkılap Tarihi Ders Kitabı Çözümleriİnkılap Tarihi Ders Kitabı Çözümleri Sayfa 14Meb YayınlarıMeb Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı CevaplarıMeb Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı ÇözümleriSayfa 14

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.