Meb Yayınları 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 134

Meb Yayınları 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 134

Meb Yayınları 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 134
02.12.2020
64
A+
A-

Meb Yayınları 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 134

tekbir:
1. Büyük görme, yüceltme, ululama, büyüklüğünü kabullenme.
2. Allah’ın (c.c) büyüklüğünü, yüceliğini anmak için söylenen ve “Allah en büyüktür.” anlamına gelen “Allahu Ekber” sözü.

temas etmek:
1. Dokunmak, değmek.
2. Değinmek, sözünü etmek, bahsetmek.

tenha: Kalabalık olmayan. Issız.

tercümanlık: Çevirmenlik, bir sözü bir dilden başka bir dile aynen çevirme.

terki: Eyerin arka bölümü.

teselli etmek: Avutmak, avundurmak.

teşvik etmek: İsteklendirmek, özendirmek.

tevekkül: İnsanın, yapacağı işlerde kendisine düşen görevleri yapıp her türlü tedbiri aldıktan, yeterli ve gerekli çalışmaları en güzel biçimde yerine getirdikten sonra sonucu Allah’tan (c.c) beklemesi.

tevhid:
1. Birleme, bir şeyin bir olduğuna karar verme, tek kılma.
2. “Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed onun resulüdür.” anlamına gelen “La ilahe illallah, Muhammedün resulullah.” cümlesine kalp ile inanıp dil ile söyleme.
3. Allah’ı (c.c) zatında, sıfatlarında ve fiillerinde birleme, tek ve eşsiz olduğuna inanma, ona hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadeti yalnızca Allah (c.c) için yapma.

tüccar: Ticaret yapan, ticaretle uğraşan kimse.

uhuvvet: Kardeşlik.

ücra: Çok uçta, kenarda veya kıyıda köşede olan.

ümmet: Din ve inanç birliği temelinde bir araya gelen ve aynı peygambere bağlanan insanlar topluluğu, bir din üzerinde birleşen millet.

üslup: Söyleyiş özelliği.

vahiy katibi: Hz. Peygamber’e vahyedilen ayet ve sureleri, vahyin başlangıcından kesilmesine kadar yazan sahabeler.

vahiy:
1. Peygamberler aracılığıyla insanlara, hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahi bilgi, bu bilginin gönderiliş tarzı.
2. Hz. Muhammed’e (s.a.v) bildirilen ve Kur’an-ı Kerim’de bir araya getirilen ilahi bilgiler, ayetler.

vasıf: Nitelik. Özellik.

vazife: Görev. Ödev.

vefa: Kişinin kendisine iyilikte bulunana aynısıyla veya daha fazlasıyla karşılıkta bulunması.

yüz çevirmek: Gösterdiği ilgiyi kesmek.

zırh: Savaşlarda ok, kılıç, süngü vb. silahlardan korunmak için giyilen, demir ve tel levhalardan yapılmış giysi.

zulüm: Baskı, şiddet, eziyet, işkence, haksızlık etme, haddi aşma.

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Çözümleri6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Cevapları6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı ÇözümleriMeb YayınlarıMeb Yayınları 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı CevaplarıMeb Yayınları 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 134Meb Yayınları 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı ÇözümleriMeb Yayınları 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Çözümleri Sayfa 134Meb Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı CevaplarıMeb Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı ÇözümleriPeygamberimizin Hayatı Ders Kitabı CevaplarıPeygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 134Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı ÇözümleriPeygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Çözümleri Sayfa 134Peygamberimizin Hayatı Kitabı CevaplarıPeygamberimizin Hayatı Kitabı ÇözümleriSayfa 134

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.