Meb Yayınları 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 131

Meb Yayınları 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 131

Meb Yayınları 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 131
02.12.2020
126
A+
A-

Meb Yayınları 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 131

mabut: Kendisine ibadet edilen, tapınılan varlık, ilah, rab.

mahcup etmek: Utandırmak.

mahiyet: Nitelik, vasıf, öz, asıl, esas.

mahzen: Yapılarda yer altı deposu.

mahzun: Üzgün.

maksat: İstenilen şey, amaç, gaye.

maruz kalmak: Bir olay veya bir durumla karşı karşıya olmak.

mazhar olmak: İyi bir şeye ermek, ulaşmak.

meclis: Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için yapılan toplantı.

medeniyet: Ortak özellikler gösteren sosyal grupların bütünü.

menfaat: Çıkar.

merhamet: Şefkat gösterme, acıma, yumuşak huylu olma.

meşale:
1. Ucunda, alev çıkararak yanıcı bir madde bulunan, aydınlatmaya yarayan değnek.
2. Bir düşüncenin öncüsü.

metanet: Metin olma, dayanma, dayanıklılık, sağlamlık.

mevlit: Hz. Peygamber’in doğumunu, doğum sırasında meydana gelen olağanüstü olayları ve hayatından bazı kesitleri anlatan manzum eserler.

mızrak: Uzun saplı, sivri demir uçlu silah.

minber: Cami ve mescitlerde imamın üzerinde hutbe okuduğu, basamaklarla çıkılan ve mihrabın sağında bulunan yüksekçe yer.

misvak: Diş temizliğinde kullanılan arak ağacının küçük ince dalı.

muhabbet: Sevgi.

muhacir: İslam dinini Kur’an-ı Kerim’in emrettiği gibi yaşamak, Kureyş kabilesinin her türlü baskısından kurtulmak ve din, can, namus, akıl ve soy emniyetini sağlayıp her türlü tehlikeden korunmak amacıyla Mekke’den Medine’ye göç eden Hz. Muhammed (s.a.v) ve arkadaşları.

mübarek: Bereketli, hayırlı, uğurlu, kutlu, feyizli.

mükâfat: Ödül.

müşrik:
1. Allah’a (c.c) ortak, eş koşan kimse.
2. Allah’a (c.c) inandığını söylediği hâlde birçok tabiat olayının yaratılmasını ve idaresini Allah’ın (c.c) dışında birtakım güçlere bağlayan ve bu güçleri kutsallaştırarak Allah’a (c.c) ortak koşan kimse.

mütevazı: Alçak gönüllü.

naat: Hz. Muhammed’in (s.a.v) niteliklerini övmek amacıyla yazılan şiir.

namus: Bir toplum içinde ahlak kurallarına ve toplumsal değerlere bağlılık.

nazil olmak: İnmek.

nesil: Kuşak.

nezir:
1. Uyarıcı, korkutucu, sakındırıcı.
2. “Allah’ın (c.c) emirlerine karşı gelen insanları onun azabıyla korkutan ve inançsızlara, günahkârlara ilahi emirleri duyurmak suretiyle onları uyaran” anlamında peygamberlerin sıfatı.

nimet:
1. İyilik, mutluluk, bağış, ihsan.
2. Hayırlı mal, servet, varlık, yiyecek, içecek gibi şeyler.

nüfuzlu: Sözü geçer, istediğini yaptıran.

öz güven: İnsanın kendine güvenme duygusu.

pervane: Geceleri ışık çevresinde dönen küçük kelebek.

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Çözümleri6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Cevapları6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı ÇözümleriMeb YayınlarıMeb Yayınları 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı CevaplarıMeb Yayınları 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 131Meb Yayınları 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı ÇözümleriMeb Yayınları 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Çözümleri Sayfa 131Meb Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı CevaplarıMeb Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı ÇözümleriPeygamberimizin Hayatı Ders Kitabı CevaplarıPeygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 131Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı ÇözümleriPeygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Çözümleri Sayfa 131Peygamberimizin Hayatı Kitabı CevaplarıPeygamberimizin Hayatı Kitabı ÇözümleriSayfa 131

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.