Meb Yayınları 5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 4. Ünite Ünitemizi Değerlendirelim Çözümleri ve Cevapları

Meb Yayınları 5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 4. Ünite Ünitemizi Değerlendirelim Çözümleri ve Cevapları

Meb Yayınları 5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 4. Ünite Ünitemizi Değerlendirelim Çözümleri ve Cevapları
28.01.2021
215
A+
A-

Meb Yayınları 5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 4. Ünite Ünitemizi Değerlendirelim Çözümleri ve Cevapları

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM

A – Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

1. Allah (cc) sevgisi, davranışlarımızı nasıl etkiler? Açıklayınız.

Davranışlarımızın güzelleşmesine vesile olur. Allah’ı seven bir kimse, Allah’ın rızasına uygun davranmaya çalışır.

2. Sevgili Peygamberimizin (sav) hayatının her döneminde samimi davranması, İslam’ın yayılmasını nasıl etkilemiştir? Anlatınız.

İnsanların hızla İslam’ı kabul etmesine yol açmıştır. Samimiyet ile İslam onlar için yaşam biçimi olmuştur.

3. Peygamber Efendimiz (sav), namazı hangi açıdan akarsuya benzetmiştir? Açıklayınız.

Yıkandığımız zaman vücudumuzda nasıl kir kalmıyorsa beş vakit namazla da günahlarımız temizlendiği için peygamberimiz namazı akarsuya benzetmiştir.

4. Niyetimiz ile davranışlarımızın değeri arasında nasıl bir bağlantı vardır? Açıklayınız.

İnsanların niyeti kötü ise davranışlarında bu kötülüğü görebiliriz. Aynı zaman da iyi niyetli ise bu da davranışlarına yansıyacaktır.

B – Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi, Allah (cc) sevgisinin bir sonucu olabilir?

A) Dünyada çıkar sağlamak amacıyla ibadet etmek
B) Allah’ın (cc) rızasını kazanmak için emirlerine uymak
C) İbadetleri cenneti kazanmak için yerine getirmek
D) İnsanların gözüne girmek niyetiyle namaz kılmak

Cevap: B

Hz. Aişe anlatıyor: “Bir gece Efendimiz ibadet etmek istediğini söyleyerek yanımdan ayrıldı. Abdestini alarak namaz kılmaya başladı. Ağlama sesini duydum. Öyle ki ağlamaktan secde ettiği yer ıslanmıştı. ‘Ey Allah’ın Resulü, geçmişte işlenmiş ve gelecekte işlenmesi muhtemel bulunan günahlarını Allah Teâlâ bağışladığı hâlde niçin bu kadar yoruluyorsunuz?’ diye sordum. Allah Resulü de ‘Ya Aişe, Allah’a şükreden bir kul olmayayım mı?’ şeklinde cevap verdi.”

(Buharî, Teheccüt, 6.)

2. Bu hadis-i şerifte namaz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Namaz kılarken ağlamak gerektiği
B) Sorumluluk bilincini geliştirdiği
C) İhlas ve samimiyetle yerine getirilmesi gerektiği
D) İnsanlara temizlik alışkanlığı kazandırdığı

CevapC

3. Peygamber Efendimizin (sav) “Kalbi temiz olan, sözü doğru olandır.” hadisine göre kalp temizliği neye bağlıdır?

A) Yumuşak kalpli olmak
B) Tatlı dilli olmak
C) Cömertlik
D) Doğruluk

CevapD

4. Aşağıdaki hadislerden hangisinin konusu, diğerlerinden farklıdır?

A) “Ameller, niyetlere göredir.”
B) “Allah temizdir, temizliği sever; …”
C) “Temizlik, imanın yarısıdır.”
D) “Yemeğin bereketi yemekten önce ve sonra elleri yıkamaktır.”

A seçeneği doğru cevaptır.

* Evlenmesi ve çocuk sahibi olması
* Ticaret ile geçimini sağlaması
* Alışveriş için çarşı, pazara gitmesi

5. Yukarıdaki özellikler, sevgili Peygamberimizin (sav) hangi yönü ile ilgilidir?

A) Uyarıcı yönü
B) Kulluk yönü
C) Beşerî yönü
D) Peygamberlik yönü

C- Aşağıdaki kelimeleri kullanarak cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.

ihsan, ihlas, riya, salat, taharet, niyet

1. Dinimizde temizlik yani taharet çok önemlidir.

2. İhsan, Allah’ı (cc) görüyormuş gibi ibadet etmektir.

3. Namaz, Kur’an-ı Kerim’de salat kelimesiyle ifade edilmiştir.

4. Bir iş veya davranışta niyet ne ise karşılığı da ona göre verilir.

5. İş, davranış ve ibadetlerimizi sadece Allah’ın (cc) rızası için yapmaya ihlas ya da samimiyet denir. Gösteriş amacıyla yapmaya ise riya adı verilir.

D – Aşağıdaki hadisleri, parçalarını eşleştirerek doğru şekilde tamamlayınız.

1-C = “Allah’ım seni sevmeyi, senin sevdiklerini sevmeyi ve senin sevgine götüren işleri görmeyi bizlere nasip eyle.”

2-E = “Allah’ı zikredenle zikretmeyenin arasındaki fark, ölü ile diri arasındaki fark gibidir.”

3-D = “Beş vakit namaz, sizden birinizin kapısı önünden akıp giden ve her gün içinde beş defa yıkandığı bol sulu bir ırmak gibidir.”

4-B = “Mümin, memnun olacağı bir şeyle karşılaşırsa şükreder; bu onun için bir hayırdır. Kendisine bir zarar geldiğinde de sabreder; bu da hayırdır.”

5-A = “Kıyamet günü kulun hesaba çekileceği ilk ameli, onun namazıdır.”

Meb Yayınları 5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 4. Ünite Ünitemizi Değerlendirelim Çözümleri ve Cevapları

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı ÇözümleriMeb YayınlarıMeb Yayınları 5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 4. Ünite Ünitemizi Değerlendirelim Çözümleri ve CevaplarıMeb Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı CevaplarıMeb Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı ÇözümleriPeygamberimizin Hayatı Ders Kitabı CevaplarıPeygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Çözümleri,

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.