Meb Yayınları 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 13

Meb Yayınları 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 13

Meb Yayınları 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 13
21.01.2021
196
A+
A-

Meb Yayınları 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 13

XVII. YÜZYIL SİYASİ ORTAMINDA OSMANLI DEVLETİ

Osman Gazi ile bağımsız bir beylik hâline gelen, Orhan Gazi ile devletleşen, I. Murat ile kurumsallaşan, II. Murat ile Balkanlar’da hâkimiyet kuran Osmanlı Devleti, II. Mehmet’in İstanbul’u fethetmesiyle cihanşümul bir devlet hâline gelmiştir. Yavuz Sultan Selim Dönemi’nde Orta Doğu’ya, Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde Avrupa’ya hâkim olmuş, III. Murat Dönemi’nde ise doğuda en geniş sınırlarına ulaşmıştır.

Osmanlı Devleti, XVI. yüzyılın sonlarına doğru batıda Avusturya, doğuda Safevilerle mücadele etmiştir. Bu mücadeleler, iç isyanlar, değişen ticaret yollarının Osmanlı ekonomisine olumsuz etkisi, orduda düzenin bozulması Osmanlı Devleti’nin üç kıtaya yayılmış topraklarında merkezî otoriteyi kaybetmesine neden olmuştur.

XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin sahip olduğu topraklara bugün sahip olunsaydı dünyada nasıl bir güç dengesi kurulurdu?

Osmanlı-Habsburg Mücadelesi ve Zitvatorok Antlaşması

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde Mohaç Meydan Muharebesi (1526) ile Osmanlı-Avusturya (Habsburg) ilişkileri başladı. Avusturya, 1533’te imzalanan İstanbul Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nin üstünlüğünü kabul etti. Uzun süre ılımlı seyreden Osmanlı-Avusturya ilişkileri 1593’te Orta Avrupa’da hâkimiyet kurma mücadelesi sebebiyle bozuldu. 1596’da Haçova Muharebesi ile başlayan bu dönemdeki hâkimiyet mücadelesi, 1606’da imzalanan Zitvatorok Antlaşması ile sonuçlandı.

Habsburg Hanedanı

İlk kez I. Rudolf Dönemi’nde Kutsal Roma Germen İmparatorluğu’na katılan (1273) Habsburglar, Avusturya’ya uzun yıllar (1278-1918) hüküm süren bir hanedandı. Hollanda’yı, Flemenkleri, Castilla (Kastilya) ve Aragonları evlilikler yolu ile egemenliğine aldı. 1521′de I. Ferdinand, Macaristan kralının kızı ile evlenerek bu krallığı da topraklarına kattı. Daha sonra İspanya’ya egemen olan Habsburglar XVI ve XVII. yüzyıllar arasında Avrupa’nın en güçlü devletleri arasında yer aldı. I. Dünya Savaşı’ndan sonra mutlak monarşilerle birlikte Habsburg Hanedanlığı son buldu.

İstanbul Antlaşması (1533)

Dönemin Padişahı: Kanuni Sultan Süleyman
Dönemin Vezir-i Âzamı: İbrahim Paşa

Önemli Maddeleri

  • Avusturya, Macaristan üzerindeki veraset iddialarından vazgeçecek.
  • Avusturya’nın Macaristan’da fiilen hâkim olduğu topraklar kendisine ait sayılacak.
  • Avusturya Arşidükü (Kralı) Osmanlı vezir-i âzamına denk sayılacak.
  • Avusturya, elindeki bu topraklar için her yıl Osmanlı Devleti’ne otuz bin altın vergi verecek.
  • Avusturya ile Macaristan’ın hâkim oldukları topraklarda bir sınır hattı Osmanlı Devleti’nin temsilcileri gözetiminde belirlenecek.

Meb Yayınları 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 13

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları11. Sınıf Tarih Ders Kitabı ÇözümleriMeb YayınlarıMeb Yayınları Tarih Ders Kitabı CevaplarıMeb Yayınları Tarih Ders Kitabı ÇözümleriSayfa 13Tarih Ders Kitabı CevaplarıTarih Ders Kitabı Cevapları Sayfa 13Tarih Ders Kitabı ÇözümleriTarih Ders Kitabı Çözümleri Sayfa 13

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.