Mahkeme kararına itiraz etme yollarından biri nedir?

Mahkeme kararına itiraz etme yollarından biri nedir?

Mahkeme kararına itiraz etme yollarından biri nedir?
19.01.2021
334
A+
A-

Mahkeme kararına itiraz etme yollarından biri nedir?

Ayırt etme, seçme, ayırma; hukukta, doğruyu yanlıştan ayıran kuruldur. Bir mahkeme hükmüyle bu hükmün dayandığı muhakemenin hukuki bakımdan, yüksek mahkemede bir defa daha tetkiki imkânını sağlayan kanun yoludur.

TEMYİZ

Arapça kökenlidir. İyiyi kötüden ayırabilme, ayırma, seçme.

Bir mahkemece verilen kararın yasa ve usul yönünden incelenmesini sağlayan yasal yol.

Eskiden iyiyi kötüden ayırabilmek anlamına gelir.

Temyiz; bir mahkemece verilen bir kararın yasa ve usul yönünden Yargıtay’da incelenmesini istemek.

Yargı mekanizması içerisinde temyiz kanun yolu, yerel mahkemeler veya istinaf mahkemeleri tarafından verilen kararların daha uzman, daha üst bir organ tarafından incelenmesi ile kesinleşecek kararların en az hata ile oluşmasını hedeflenmektedir.

Bir mahkeme hükmüyle bu hükmün dayandığı muhakemenin hukuki bakımdan, yüksek mahkemede (Yargıtay, Askerî Yargıtay, Danıştay) bir defa daha tetkiki imkânını sağlayan kanun yoludur. Ceza işlerinde; 15 sene ve daha yukarı hürriyeti bağlayıcı cezalarla ölüm cezalarına ait hükümler, hiçbir harç ve masrafa tabi olmaksızın Temyiz Mahkemesince resen tetkik olunur. Diğer hükümler ancak tarafların, kanuni süresi içinde müracaatları hâlinde Yargıtay’ca incelenir. Kanunda yazılı bazı hükümlerin ise temyizi mümkün değildir (Bazı hafif para cezaları ve yine para cezası gerektiren suçlardan beraat hükümleriyle, Sıkıyönetim Askerî Mahkemelerinin kısa süreli hapis cezalarıyla ilgili hükümleri gibi).

Sözlükte “ayırmak” anlamındaki meyz kökünden türeyen temyîz “iki şeyi birbirinden ayırmak, farklı olanları ayırt etmek, idrak etmek” mânasına gelir. Fıkıh terimi olarak insanın söz ve davranışlarının sebep ve sonuçlarını idrak edebilme ve bu idrake uygun biçimde iradesini kullanabilme gücünü ifade eder. Temyiz kudretine sahip kişiye mümeyyiz denir.

Temyiz, istinaf mahkemesinin bozma kararı dışında kalan hükümlerinin hukuki yönden yeniden incelenmesi için bir ceza davasının taraflarına tanınan olağan bir kanun yoludur. Esasen temyiz, üst mahkemede açılan yeni bir tür davadır. Taraflar, temyiz başvurusu ile istinaf mahkemesi kararının değiştirilmesini veya bozulmasını talep ederler. İstinaf ceza dairelerinin kararlarının temyiz incelemesi bir üst mahkeme tarafından, yani bir temyiz mahkemesi olan Yargıtay tarafından yapılır.

Bulmaca Soruları ve Cevapları

Bilmece CevaplarıBilmece SorularıBulmaca CevaplarıBulmaca SorularıBulmaca Soruları ve CevaplarıBulmacalar ve CevaplarıMahkeme kararına itiraz etme yollarından biriTemyizTemyiz Ne DemekTemyiz Nedir

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.