Özel Güvenlik (ÖGG)

Özel güvenlik görevlisinin hukuka aykırı olarak yaptığı arama sonucu ele...
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görevi değildir?
Para taşıma görevi üstlenmiş olan özel güvenlik görevlisinin görev alanı...
Bir mal üzerindeki zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak...
Hangisi 5188 Sayılı Kanunda özel güvenlik görevlileri ile ilgili getirilen...
Özel güvenlik görevlileri görev alanları içerisinde bir suçla karşılaşırlarsa ne...
Özel güvenlik görevlileri aşağıdaki hangi şartlarda CMUK 157ye göre yakalama...
Özel güvenlik görevlileri aşağıda belirtilen hangi yerlerde önleme araması görevini...
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yaptığı adli arama kapsamına girer?
Özel güvenlik şirketinde çalışan bir özel güvenlik görevlisinin disiplin kuralları...
Aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde çalışan özel güvenlik görevlisi silah taşıyabilir?
Meşhut cürüm (suç üstü) halinde kimlerin yakalama yetkisi vardır?
Üzerinde silah bulunan kişi özel güvenlik görevlisinin düzenlediği tutanağı imzalamazsa...
Görev alanında işlenen bir suçun failini yakalayan özel güvenlik görevlisi...
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden değildir?
12