Ay: Ağustos 2020

87 654 321 doğal sayısının okunuşunu yazalım.
Okunuşu “seksen iki milyon yüz yirmi sekiz” olan sayıyı yazınız.