Tutku Yayınları 5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 65

Tutku Yayınları 5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 65

Tutku Yayınları 5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 65
17.02.2021
93
A+
A-

Tutku Yayınları 5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 65

Peygamberler, insanlara Allah’a (c.c.) nasıl ibadet edileceğini öğretmekle de görevlidirler. Onlar, ümmetlerine namaz, oruç, hac, zekât gibi ibadetleri emretmişlerdir. Örneğin Kur’an’da Hz. Musa’nın (a.s.) kavmi İsrailoğulları hakkında şöyle buyrulmaktadır: “Andolsun ki Allah, İsrailoğullarından söz almıştı… Eğer namazı dosdoğru kılar, zekâtı verir, peygamberlerime inanır, onları desteklerseniz ve Allah’a güzel borç verirseniz (ihtiyacı olanlara Allah rızası için borç verirseniz) andolsun ki sizin günahlarınızı örterim ve sizi, zemininden ırmaklar akan cennetlere sokarım. Bundan sonra sizden kim inkâr yolunu tutarsa doğru yoldan sapmış olur.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de ibadetlerin nasıl yapılacağını hem açıklamış hem de uygulamalı olarak ashabına göstermiştir. Örneğin bir hadisinde, “Ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın.” buyurmuştur.

Peygamberler toplumda; yalan, hile, hırsızlık, haksızlık, anne – babaya itaatsizlik, içki, kumar, zina vb. kötülüklerin yok edilmesi için çaba harcamışlardır. Fitne çıkaranları, bozgunculuk yapanları uyarmışlardır. İnsanları, birbirlerinin haklarına saygılı olmaya ve barış içinde yaşamaya çağırmışlardır. Çünkü onların temel görevlerinden biri de budur. Örneğin Şuayp Peygamber (a.s.) kavmine şöyle seslenmiştir: “… Ey kavmim! Allah’a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabb’inizden açık bir delil gelmiştir; artık ölçüyü, tartıyı tam yapın, insanların eşyalarını eksik vermeyin. Düzeltilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlar iseniz bunlar sizin için daha hayırlıdır. Tehdit ederek, inananları Allah yolundan alıkoyarak ve o yolu eğip bükmek isteyerek öyle her yolun başında oturmayın. Düşünün ki siz az idiniz de o sizi çoğalttı. Bakın ki bozguncuların sonu nasıl olmuştur! ”

Peygamberlerin temel özelliklerinden biri de müjdeleyici ve uyarıcı olmalarıdır. Bir ayette, Peygamberimizle (s.a.v.) ilgili şöyle buyrulmaktadır: “(Resulüm!) Biz seni ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.” Hem Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hem de diğer peygamberlerin görevlerinden biri, gönderildikleri toplumu ilahi azapla uyarmak, Allah’ın (c.c.) rızasıyla ve cennetle müjdelemektir. “Biz resulleri, sadece müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz…” ayetinde bu husus açıkça ifade edilmektedir. Başka bir ayette de “Biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Her millet için mutlaka bir uyarıcı (peygamber) bulunmuştur.” buyrularak peygamberlerin uyarıcılık ve müjdeleyicilik görevine işaret edilmektedir. Peygamberler, kendilerine verilen görev gereği insanları iyiye ve güzele yönlendirmişlerdir. Onlar, ilahi ilkelere uyanların Allah’ın (c.c.) rızasına erişeceğini, cennetle ödüllendirileceğini müjdelemişlerdir. Buna karşılık kötülük yapanların, hak yoldan sapanların, küfür ve şirkte ısrar edenlerin, günaha ve isyana dalanların hem dünyada hem de ahirette cezalandırılacağı konusunda insanları uyarmışlardır.

Tutku Yayınları 5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 65

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı CevaplarıPeygamberimizin Hayatı 5. Sınıf CevaplarıPeygamberimizin Hayatı 5. Sınıf ÇözümleriPeygamberimizin Hayatı Ders Kitabı CevaplarıPeygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 65Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı ÇözümleriPeygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Çözümleri Sayfa 65Peygamberimizin Hayatı Kitabı CevaplarıPeygamberimizin Hayatı Kitabı ÇözümleriSayfa 65Tutku YayınlarıTutku Yayınları 5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 65Tutku Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı CevaplarıTutku Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı ÇözümleriTutku Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Çözümleri Sayfa 65,

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.