Etiket: 5. Sınıf Doğal Sayılar Soru Çözümleri

8 . (5 + 7) işleminin sonucunu bulalım.
Sadece çift rakamlar kullanılarak yazılan en küçük 5 basamaklı sayı...
Aşağıdaki sayılardan hangisinin binler bölüğündeki rakamların toplamı birler bölüğündeki rakamların...
Rakamları farklı 8 basamaklı en küçük doğal sayının birler bölüğündeki...
428 643 sayısındaki en küçük sayı değerine sahip olan rakamın...
Aşağıdaki sayılardan hangisinde 4 ve 7 rakamlarının basamak değerleri sırasıyla...
Aşağıdaki sayılardan hangisinin binler bölüğündeki rakamları toplamı 13’tür?
12 345 789 sayısı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
403 005 602 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki sayılardan hangisinin binler bölüğündeki rakamların toplamı diğerlerinden farklıdır?
193 299 234 sayısının birler bölüğü ile milyonlar bölüğü arasındaki...
34 145 874 sayısının binler basamağı ile on milyonlar basamağındaki...
12