Sıfırdan İleri Seviyeye İngilizce Kursu 1 – İngilizce Alfabe

Sıfırdan İleri Seviyeye İngilizce Kursu 1

Sıfırdan İleri Seviyeye İngilizce Kursu 1 – İngilizce Alfabe
20.12.2020
130
A+
A-

Sıfırdan İleri Seviyeye İngilizce Kursu 1

Bu İngilizce kursu için başlangıç dersidir. Hiç bir şey bilmiyor gibi başlayacağız. İlk dersimiz alfabedir. Kendinizi ilk okula yeni başlıyor gibi hissedin. Neden alfabe ile başlıyoruz? Herkesin yanılgılarını kırmak için bu dersi gerekli gördük. Lütfen ben biliyorum diye atlamayın. Çünkü harflerin okunuşunu öğrendiğiniz zaman sorununuz kalmayacaktır. Örneğin CAT kedi demektir. C harfinin İngilizce okunuşu si olarak geçer. Fakat CAT okunurken ket olarak okunur. Bunları genel kuralları öğrenip kursumuza devam edeceğiz. Aşağıda harflerin Türkçe okunuşları verilmiştir. Bunları kesinlikle öğrenmenizi tavsiye ediyoruz.

Sıfırdan İleri Seviyeye İngilizce Kursu - İngilizce Alfabe - The English Alphabet
Sıfırdan İleri Seviyeye İngilizce Kursu – İngilizce Alfabe – The English Alphabet

A, a = Ey
B, b = Bi
C, c = Si
D, d = Di
E, e = İ
F, f = Eff (Biraz bastırarak, uzatmış gibi, vurgulayın okunur.)
G, g = ci
H, h = Eyc
I, i = Ay
J, j = Cey
K, k = Key
L, l = El
M, m = Emm (Vurgulayın)
N, n = Enn (Vurgulayın)

O, o = O
P, p = Pi
Q, q = Kiu
R, r = Ar
S, s = Es
T, t = Ti
U, u = Yu
V, v = Vi
W, w = Dabl yu
X, x = Eks
Y, y = Uay
Z, z = Zed

A ile I harfi çok karışan harflerdendir. A harfi ey diye I harfi ay diye ve E harfi ise İ olarak okunur. Bunu kesinlikle öğrenin. bunu kendinize yazdığınız zaman sorunun büyüğünü atlamış olacaksınız.

İngilizce de küçük i var ama büyük İ yoktur. Büyük I var küçük ı yoktur. Aynı zaman da noktalı harfler yoktur. i harici noktalı harf göremezsiniz. ç, ğ, ş, ö, ü yoktur. w, x ve q harfi de bizde olmayı İngilizce alfabesinde olan harflerdir. İngilizce’de alfabe 26 harften oluşmaktadır. (21 sessiz, 5 sesli). Bizden farklı olarak Q, W, X harflerini kullanır. Türkçe alfabe 29 harften oluşmaktadır.(21 sessiz, 8 sesli)

HarfOkunuşu
A aey /ei/
B bbi /biː/
C csi /siː/
D ddi /diː/
E ei /iː/
F fef /ɛf/
G gci: /dʒiː/
H heyç /eɪtʃ/
I iay /aɪ/
J jcey /dʒeɪ/
K kkey /kei/
L lel /ɛl/
M mem /ɛm/
N nen /ɛn/
O oou /oʊ/
P ppi: /piː/
Q qkiu /kjuː/
R rar: /ɑr/
S ses /ɛs/
T tti /tiː/
U uyu /juː/
V vvi: /viː/
W wdabılyu /ˈdʌbəljuː/
X xeks /ɛks/
Y yvay /wai/
Z zzed /zɛd/ zee /ziː/

İngilizce A Harfi Okunuşu

İlk harfimiz olan A daki kelimelerin okunuşlarını alfabedeki sesi veriyor.

 • Age(eyc): yaş
 • Animal (enimıl): hayvan
 • Apple(epıl): elma

İngilizce B Harfi Okunuşu

B harfi de aynı şekilde alfabedeki “B” sesini veriyor

 • Ball (bol): top
 • Bear (biır): ayı
 • Bird (börd): kuş

İngilizce C Harfi Okunuşu

C harfinde alfabedekinden farklı sesler verebiliyor. Bu daha önce belirttiğimiz başlıca sebep olan yazım ve okunuş farklılığından kaynaklanıyor. Bir de bazı harfler yan yana gelince farklı sesler ortaya çıkabiliyor. İngilizce’de büyük Ç ve küçük ç harfleri bulunmamaktadır.

 • Come (kam): gelmek
 • City (siti): şehir
 • Chair (çeır): sandalye

Ch harfleri yan yana gelince ç harfi ortaya çıkabiliyor. Farklı durumlarıda var “character” derken ch harfleri   K sesi vererek keriktır şeklinde okunuyor. (Sebebi-kelimenin dil kökeni) (Diğer kursta daha detaylı göreceksiniz)

İngilizce D Harfi Okunuşu

D harfi de aynı şekilde alfabedeki “D” sesini veriyor

 • Dad (ded): baba
 • Dog (dog): köpek
 • Danger (dencır): tehlike

İngilizce E Harfi Okunuşu

E harfinde farklı sesleri duyabiliyoruz.

 • Egg (eg): yumurta
 • Eye (ay): göz
 • Eat (iit): yemek yemek

İngilizce F Harfi Okunuşu

F harfi de aynı şekilde alfabedeki “F” sesini veriyor

 • Flower (fılavır): çiçek
 • Family (femıli): aile
 • Fat (fet): şişman

İngilizce G Harfi Okunuşu

G harfinde farklı sesleri duyabiliyoruz. İngilizce’de ğ harfi bulunmamaktadır.

 • Game(geym): oyun
 • Girl (görl):kız
 • General (cenerıl): general komutan

İngilizce H Harfi Okunuşu

H harfinde farklılık görüyoruz. Alfabede (eyç) diye okunurken kelimenin başında H sesi duyuyoruz.

 • Happy (hepi): mutlu
 • Hat (het): şapka
 • House (hauz): ev

İngilizce I Harfi Okunuşu

İngilizce’de i var mı? I harfinin interesting kelimesinde değişiklik görüyoruz. İngilizcede büyük İ ve küçük ı harfleri bulunmamaktadır.

 • I (ay): ben
 • “I” ben harfi cümlenin başında olmasa dahi olsa büyük harfle yazılır.
 • Örnek: When I go to school, I will learn english.
 • Ice (ays): buz
 • Interesting (intıresting): ilginç

İngilizce J Harfi Okunuşu

J harfi okunduğu gibi C sesini veriyor.

 • Job (cob): iş
 • Join (coin): katılmak
 • Jump (camp): atlamak

İngilizce K Harfi Okunuşu

K harfinde değişiklikler var.

 • Key (kiy): anahtar
 • King (king): kral
 • Know (nov): bilmek
 • Kn harfleri yan yana geldiğinde k harfi okunmaz Başka örnek: knife(nayf):bıçak

İngilizce L Harfi Okunuşu

L harfi “L” sesini veriyor.

 • Little (lidıl): küçük
 • Look (luk): bakmak
 • Language (lenguic): dil

İngilizce M Harfi Okunuşu

M harfi “M” sesini veriyor.

 • Money (mani): para
 • Mother (madır): anne
 • Moon (muun): ay

İngilizce N Harfi Okunuşu

N harfi “N” sesini okurken veriyor.

 • Name (neym): isim
 • New (niüv): yeni
 • Nine (nayn): dokuz

İngilizce O Harfi Okunuşu

O harfinde değişiklik var. İngilizcede büyük ve küçük ö harfleri bulunmamaktadır.

 • Old (old): yaşlı
 • Open (opın): açmak
 • One (van): bir
 • on harfleri burada van sesi vermiş

İngilizce P Harfi Okunuşu

P harfinde “P” sesini veriyor.

 • Picture (pikçır): resim
 • Play (pley): oyun,oynamak
 • Page (peyc): sayfa

İngilizce Q Harfi Okunuşu

Q harfi ilk olarak K sesi veriyor.

 • Quiet (kuayıt): sessiz
 • Quick (kuik): çabuk
 • Question (kuesçın): soru

İngilizce S Harfi Okunuşu

S harfinin okunuşunda değişiklikler var. İngilizce’de büyük Ş ve küçük ş harfleri bulunmamaktadır.

 • Ship (şip):g emi
 • Sh harfleri yan yana geldiğinde “Ş” sesi ortaya çıkar. Başka örnek: she(şi): O (bayanlar)
 • Sea (sii): deniz
 • Story (sıtori): hikaye

İngilizce T Harfi Okunuşu

T harfinde de değişiklik var

 • Table (teybıl): masa
 • Think (tink): düşünmek
 • This (dis): bu
 • Burada fark ettiyseniz th yan yana gelince değişicek diye bir kural yok. Think kelimesinde “T” harfi This kelimesinde de “D” harfi çıkmış.

İngilizce U Harfi Okunuşu

U harfinin okunuşunda değişiklikler var. İngilizce’de büyük Ü ve küçük ü harfleri bulunmamaktadır.

 • Use (yuuz): kullanmak
 • Usual (yujıl): olağan
 • Under (andır): altında
 • Un harfleri yan yana geldiğinde özellikle kelimenin olumsuz manasını vermek için kullanıldığında “U” harfi “A” diye okunur. Örnek: unusual(anyujıl): olağandışı

İngilizce V Harfi Okunuşu

***V harfi V sesi veriyor.

 • Very (veri): çok
 • Visit (vizit): ziyaret
 • Voice (vois): ses

İngilizce W Harfi Okunuşu

W harfide V sesi veriyor.

 • War (vor): savaş
 • Win (vin): kazanmak
 • Wrong (rong): yanlış
 • Buraya dikkat edicek olursak wr harfleri yan yana geldiğinde W okunmaz yani V sesi çıkmaz. Başka örnek: write(rayt):yazmak

İngilizce X Harfi Okunuşu

X harfi eks sesi dışında başka sesler verebiliyor.

 • X-ray (eksray): röntgen
 • Xerox (zirox): fotokopi makinesi
 • Xenophobia (zenifobiya): yabancı düşmanlığı

İngilizce Y Harfi Okunuşu

Y harfi Y sesi veriyor.

 • Yes (yes): evet
 • Young (yang): genç
 • You (yu): sen,siz

İngilizce Z Harfi Okunuşu

Z harfi Z sesi veriyor.

 • Zebra (zibra): zebra
 • Zoo (züu): hayvanat bahçesi
 • Zero (ziro): sıfır

İngilizce alfabeyi öğrenmek neden önemli?

İngilizce okumayı ve fonetik (ses bilim) öğrenmene yardımcı olur.

Duyduğun bir kelimenin yazılışını daha kolay algılamanı sağlar ve böylece sözlükten kelime aramanı kolaylaştırır.

İngilizler kelimeleri yuvarlamayı çok sever; alfabeyi daha iyi bilirsen kelimeyi çok güzel anlarsın.

Genellikle mail adresin, adın, oturduğun sokak gibi bilgilerin harflerini kodlaman istenir ve bunun için de harfleri bilmeye ihtiyacın var.

İngilizce Kursu

Dil Kurslarıİngilizce Alfabeİngilizce Dil Kurslarıİngilizce Harflerİngilizce Harflerin Okunuşuİngilizce Kurslarıİngilizce KursuÜcretsiz İngilizce KursuYabancı Dil Kursları

YORUMLAR