Nev Kitap Yayınları 10. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 12

Nev Kitap Yayınları 10. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 12

Nev Kitap Yayınları 10. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 12
26.01.2021
94
A+
A-

Nev Kitap Yayınları 10. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 12

Allah İnancı ve İnsan

İnanmak insanda bir ihtiyaçtır. İnsan, her zaman ve her yerde yüce, kudretli ve ulu bir varlığa sığınma, ona güvenme ve ondan yardım dileme ihtiyacı hissetmiştir. Yüce bir varlığa inanmak, bir inanca sahip olmak insanın temel özelliklerindendir. Bu sığınma, güvenme ve yardım dileme duyguları, yüce yaratıcıyı arama isteğinden doğar. Bu arayış onu, yüce bir yaratıcıyı bulmaya ve ona inanmaya yönlendirir. Onun için tarih boyunca bütün toplumlarda bir yüce varlık fikri vardır. Toplumlar, dil ve kültürlerini birbirinden farklı da olsa yüce bir yaratıcının varlığından şüphe etmemişler, ona inanmışlardır. Yüce bir varlığa yöneliş, tarihsel süreçte farklı zaman ve coğrafyalarda Güneş’e, Ay’a, ruhlara, ateşe, yıldızlara vb. inanıp tapınma şeklinde kendini göstermiştir. Bu durum, yüce bir varlığa inanmanın doğuştan, yani fıtri olduğunu gösterir.

İslam inancına göre de yüce bir varlığa yani Allah’a (c.c.) inanma duygu ve ihtiyacı doğuştandır. Kur’an’da insandaki Allah (c.c.) inancının doğuştan olup onun bu duyguyla yaratıldığı şeyle belirtilir: ”(Resulüm!) Sen yüzünü hanif olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Allah’ın yaratışında değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.” Hz. Peygamber de (s.a.v.) bu konuda şöyle buyurmuştur: ”Her doğan (çocuk) fıtrat üzerine doğar…” Hem ayette hem de Peygamberimizin (s.a.v.) hadisinde geçen fıtrat kavramı, insanın doğuştan yüce bir yaratıcıya inanacak şekilde yaratıldığını ifade etmektedir. Ancak Allah (c.c.) en güzel şekildde yarattığı insandan Ay’a, Güneş’e, yıldızlara vb. varlıklara eğil, sadece kendisine inanmasını ister. Bu bakımdan önemli olan doğruya yani bir olan Allah’a (c.c.) inanmaktır. Peygamberlerin gönderilişinin en önemli amacı da insanlara doğru inanç için yol göstermektir.

Yüce Allah’a (c.c.) inanmak insanın fıtratında vardır ve insanın hayatını devam ettirebilmesi için hava, su, barınma, beslenme ihtiyaçları kadar temel ve doğal bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacın en temel sebeplerinden biri insanın güven içine olma gereksinimidir. Yüce Allah’a (c.c.) inanan bir insan, kendisini her zaman koruyan, gözeten bir varlık olduğunun bilinciyle güvende hisseder. Korku, kaygı, endişe, tedirginlik, belirsizlik gibi duygulara kapılmaz. Zorluk ve sıkıntılar karşısında teselli bulur. Güvenli, huzurlu, mutlu, korku ve endişeden uzak bir hayat yaşar.

Allah’a (c.c.) inanmak, onun her şeyi gözettiğinin ve bildiğinin, bir gün yaptıklarımızın hesabını vereceğimizin bilincinde olmak demektir. Yüce Allah’a (c.c.) inanan bir insan söz, fiil, tutum ve davranışlarına dikkat eder. Onun sevgisini kazandıracak tutum ve davranışlar sergiler. Hayatın sonunda Allah’a (c.c.) döneceğine ve ona hesap vereceğine inanan kimse, hiçbir kötü tutum ve davranışın çekiciliğine kapılmaz. Hak ve hukuka dikkat eder. Daima Allah’ı (c.c.) hatırlayarak doğruluktan asla ayrılmaz. Allah’ın (c.c.) hoşnutluğunu kazanabilmek için çalışır ve görevini tam yapar. Allah inancı insanları dünya hırsına kapılmaktan, nefislerine esir olmaktan alıkoyar.

Nev Kitap Yayınları 10. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 12

10. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları10. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı ÇözümleriDin Kültürü Ders Kitabı CevaplarıDin Kültürü Ders Kitabı Cevapları Sayfa 12Din Kültürü Ders Kitabı ÇözümleriDin Kültürü Ders Kitabı Çözümleri Sayfa 12Nev Kitap YayınlarıNev Kitap Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı CevaplarıNev Kitap Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı ÇözümleriSayfa 12

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.