Meb Yayınları 9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 28

Meb Yayınları 9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 28

Meb Yayınları 9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 28
24.10.2020
199
A+
A-

Meb Yayınları 9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 28

Fizik ile ilgili verilen olaylardan hangileri yüksek enerji ve plazma fiziği ile ilişkilendirilebilir?
I. Nükleer enerji elde etmede kullanılan sistemlerin iyileştirilmesi
II. Güneş’teki patlamaların Dünya’ya etkisi
III. Yıldızların oluşumu
IV. Elektrik kesintilerinde jenaratör kullanılması

I, II ve III yüksek enerji ve plazma fiziğinin çalışma konuları arasındadır. IV ise fiziğin alt dallarından elektromanyetizmanın çalışma alanı içerisindedir.

Fizik ile ilgili
I. Yıldızların oluşumu
II. Yıldızlarda enerji üretimi
III. Yıldızların yörüngelerinin belirlenmesi
konularından hangileri yüksek enerji ve plazma fiziği ile ilgili değildir?

Plazma kelimesi, maddenin dördüncü hali olarak bilinen ve iyonize gaz anlamına gelen bir kelimedir. Plazma fiziği ise en basit tanımıyla bu gazları inceler. Yüksek enerji ve plazma fiziğinin temel araştırma alanı, evren ile ilgilidir. Evrenin ne zaman doğduğu, evrenin nasıl oluştuğu gibi konularda araştırmalar yapılır. Bunun için atom altı parçacıklarının incelenmesi uygun görülmüştür. Bu alanda çalışma yapan ve en bilinen örnek, CERN laboratuvarıdır. Bu yüzden I. madde doğrudur. Plazma fiziği enerji üretimi ile de ilgilenmektedir. Bu yüzden II. madde doğrudur. Yörüngeler ile plazma fiziği değil, astronomi ilgilenmektedir. III. madde yanlıştır. Cevap: Yalnız III

CERN’de yapılan deneyler hakkında araştırma yapınız.

Karanlık madde elde edilmeye çalışılmaktadır. tanrı parçacığı, Higgs parçacığı ismi de verilmektedir. Hadron çarpıştırıcısında deneyler yapılmaktadır.

FİZİĞİN DİĞER DİSİPLİNLERLE İLİŞKİSİ

Bilim tarihi incelendiğinde bütün bilimler gibi fizik de felsefenin içinde yer almıştır. Bilimsel bilginin gelişmesiyle felsefeden ayrılan ilk bilim dalı fizik olmuştur.

Fizik sözcüğü, Eski Yunancada “doğa” anlamına gelen physis (fiysis) kelimesinden gelmektedir. Uzun süre doğa felsefesi olarakkabul görmesi doğayı anlama, açıklama çabasından kaynaklanır. Doğanın tüm makroskobik ve mikroskobik görünümünü inceleyen ve bu olayların neden ve sonuçlarını araştıran doğa bilimlerinin kaynağı fizik bilimidir. Kimya, biyoloji gibi disiplinlere ait alt dallar ve mühendislik alanları fiziğin ilkelerinin uygulanmasıyla doğmuştur. Fiziğin etkileşimde bulunduğu disiplinlere felsefe, biyoloji, kimya, matematik, teknoloji, mühendislik, sanat ve spor örnek olarak verilebilir. “Bilgiseverlik”, “bilgelik sevgisi” anlamlarını içeren felsefe; insanın varlığını bilme, aklını kullanarak evrendeki yerini açıklama isteğidir.

Felsefe ve fizik akıl yürüterek evreni, zamanı ve mekânı anlama yolunda sorular sorup cevaplamaya çalışır. Fizik biliminde var olan gelişmeler felsefeyle etkileşim hâlindedir. Örneğin felsefe tarihi boyunca zaman-mekân kavramlarının ne olduğuna dair düşünceler tartışılmıştır. Newton’ın “Doğa Felsefesinin Matematik İlkeleri” adlı eseri fizik biliminin temel eseridir. Bu eserinde Newton; mekaniğin temel ilkelerini, gezegenlerin, Güneş’in etrafında nasıl ve neden hareket ettiğini ve evrensel çekim kanunlarını açıklamıştır. Aynı esere felsefi açıdan bakıldığında ise zaman ve mekân açıklamaları dikkat çekicidir. Newton’ın doğada insan bilincinden bağımsız zaman ve mekân olduğunu açıklaması felsefi açıdan önemli olmuştur.

Meb Yayınları 9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 28

9. Sınıf Fizik Ders Kitabı CevaplarıFizik 9. Sınıf CevaplarıFizik 9. Sınıf ÇözümleriFizik Ders Kitabı CevaplarıFizik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 28Fizik Ders Kitabı ÇözümleriFizik Ders Kitabı Çözümleri Sayfa 28Fizik Kitabı CevaplarıFizik Kitabı ÇözümleriMeb YayınlarıMeb Yayınları 9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 28Meb Yayınları Fizik Ders Kitabı CevaplarıMeb Yayınları Fizik Ders Kitabı ÇözümleriMeb Yayınları Fizik Ders Kitabı Çözümleri Sayfa 28Sayfa 28

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.