Meb Yayınları 9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 12

Meb Yayınları 9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 12

Meb Yayınları 9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 12
26.01.2021
89
A+
A-

Meb Yayınları 9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 12

İslam’da Bilgi Kaynakları

“… Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?..” (Zümer suresi, 9. ayet.) ayetiyle anlatılmak istenen sizce nedir?

İnsan merak eden ve merakını gidermeye çalışan bir varlıktır. Kendisini, çevresini ve kâinatta olup biteni anlamak ister. Bunun için sorular sorar ve cevaplar arar. Ulaştığı cevapların işine yarayıp yaramayacağını tetkik eder.

Varlıklar hakkında düşünen insan kendisi hakkında da düşünür. Bilgiyi ve bilgisinin kaynağını sorgular. Bilginin kaynağını bazen akılda bazen deneyde bazen de sezgide bulur. Çeşitli düşünme yöntemleri geliştirir, bilimsel sonuçlara varır. Kimi zaman ulaştığı gerçeklerden de şüphe eder ve tekrar tekrar sorgulamaya devam eder.

Felsefe dünyasında bilgi, insanın varlıkları tanıma, anlama ve bilme çabası sonucunda ortaya çıkan netice şeklinde tanımlanmıştır. Yani bilgi, bilenle bilinen arasında kurulan ilişkidir. Felsefecilere göre bilgi; düşünme, algılama, anlama ve açıklama süreçleriyle oluşur. Bilgi türleri ise gündelik, dinsel, teknik, sanatsal, bilimsel ve felsefî bilgi olmak üzere çeşitli kategorilere ayrılır.

Felsefe, kendisinin üç temel alanı olan varlık, bilgi ve değer konularına akılcı ve şüpheci bir bakış açısıyla yaklaşır. Bilginin kaynağı hakkında filozofların yaklaşımları birbirinden farklıdır. Doğru ve genel geçer bilgiye ulaşılabileceğini düşünen filozoflar yanında bunun mümkün olmadığını savunan filozoflar da vardır. Bu farklılıkla birlikte, felsefe alanında bilginin kaynağı genel olarak; akıl, duyular, deney, gözlem ve sezgidir.

Bilim dünyasına göre bilgi, sebep sonuç ilişkisi içerisinde objektif, ölçülebilir, gözlemlenebilir ve mantıksal olmalıdır. Bilgi gözlem ve deney yoluyla, teorilerin doğruluğunun ispatlanması sonucunda ortaya çıkar. Bilgi konusunda, felsefenin bütüncül bakış açısının aksine bilimin parçalı bir yaklaşımı vardır. Bilgi çeşitli alt birimlere bölünerek incelenir. Bilgi; matematik, fizik, astronomi ve psikoloji gibi çeşitli bilim dalları altında ele alınır.

Son yüzyıllarda gelişen pozitivist bilim anlayışına göre bilinen tek gerçeklik bilimin söylediği veya görebildiğidir. Evrende her şey, sebep sonuç ilişkisi içerisinde bilinebilir. Bilim, eninde sonunda her şeyi çözecek, evrende bilinmeyen hiçbir şey kalmayacaktır. Bu bakış açısı bazı bilim adamlarını din ve metafizik gibi alanları dışlayacak kadar ileri götürmüştür. Oysa bilim her ne kadar görünen âlemde insanlığa katkılar sunsa da dinin ve vahyin bireysel ve toplumsal işlevlerini hiçbir zaman yerine getiremez.

el-Alîm: “Gerek duyular âlemine gerekse duyularla kavranılamayan âleme ait her şeyi bütün ayrıntılarıyla bilen.” anlamında Allah’ın (c.c.) isimlerinden biri.

Meb Yayınları 9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 12

9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı ÇözümleriDin Kültürü Ders Kitabı CevaplarıDin Kültürü Ders Kitabı Cevapları Sayfa 12Din Kültürü Ders Kitabı ÇözümleriDin Kültürü Ders Kitabı Çözümleri Sayfa 12Meb YayınlarıMeb Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı CevaplarıMeb Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı ÇözümleriSayfa 12

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.