Meb Yayınları 9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 13

Meb Yayınları 9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 13

Meb Yayınları 9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 13
21.01.2021
169
A+
A-

Meb Yayınları 9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 13

İNSAN-DOĞA VE COĞRAFYA

İnsanın içinde yaşadığı, canlı ve cansız tüm varlıkları içerisinde barındıran yer; ortam veya çevre olarak adlandırılır. Doğal şartlar altında gelişen olayların oluşturduğu ortama doğal ortam adı verilir. Doğal ortam içerisinde kayaç ve tabakalardan oluşan, üzerinde dağ, plato, ova, vadi gibi yer şekillerinin yer aldığı ortama taş küre (litosfer); okyanus, deniz, göl ve akarsu gibi suların oluşturduğu ortama su küre (hidrosfer); yerküreyi çepeçevre saran gazlardan oluşan ve hava olaylarının meydana geldiği ortama ise hava küre (atmosfer) adı verilir. Doğal ortam sadece cansız varlıklardan ibaret değildir, burada bitkiler ve hayvanlar da vardır. Bunlar da birlikte canlı küreyi (biyosfer) oluşturur. Böylece bu dört ortam yeryüzündeki doğal sistemleri meydana getirir.

Meb Yayınları 9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 13 - Dört Temel Ortam
Meb Yayınları 9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 13 – Dört Temel Ortam

Coğrafyanın odak noktasında insan vardır. Yukarıda sayılan ortamlarla birlikte insanın yeryüzünde gerçekleştirdiği bütün faaliyetleri oluşturan ortam ise “beşerî ortam”dır. İnsan eliyle yapılmış bina, yol, köprü gibi unsurlar ile tarım, sanayi gibi insan faaliyetleri beşerî ortamı oluşturur.

Beşerî sistemler, insanın varoluşundan günümüze kadar uzanan bir süreç içerisinde teknolojinin gelişimine ve nüfusun artışına bağlı olarak giderek gelişmekte ve daha da karmaşık bir hâle gelmektedir. Örneğin toplayıcılık ve avcılıkla uğraşan ilk insanlar kaynakların sınırlı olması nedeniyle sürekli göç etmek zorunda kaldı ve küçük gruplar hâlinde yaşadı. Fakat günümüzden 10 bin yıl kadar önce gerçekleşen Tarım Devrimi ile insanoğlu temel ihtiyacı olan gıda sorununu çözmeye çalıştı. Böylece hayatta kalmak için gerekli olan temel kaynaklara erişim kolaylaştı. Bu durum yerleşik hayata geçişi de beraberinde getirdi. Yerleşik hayata geçişle birlikte giderek artan dünya nüfusuna ve büyüyen yerleşmelere bağlı olarak ekonomik faaliyetler de çeşitlenerek arttı.

Birbiriyle ilişkili olarak işleyen dört temel ortamdan (atmosfer, hidrosfer, litosfer ve biyosfer) oluşan doğal ortam ve beşerî ortam birlikte coğrafi ortamı oluşturur. Coğrafi ortam sadece dünyanın yüzeyi ile sınırlı değildir. İnsanları ve diğer bütün canlı ve cansız varlıkları içine alan; eni, boyu ve derinliği bulunan; üç boyutlu ve coğrafyanın konusu olan olayların meydana geldiği yerdir.

Meb Yayınları 9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 13

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı ÇözümleriCoğrafya Ders Kitabı CevaplarıCoğrafya Ders Kitabı Cevapları Sayfa 13Coğrafya Ders Kitabı ÇözümleriCoğrafya Ders Kitabı Çözümleri Sayfa 13Meb YayınlarıMeb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı CevaplarıMeb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı ÇözümleriSayfa 13

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.