Meb Yayınları 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 129

Meb Yayınları 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 129

Meb Yayınları 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 129
02.12.2020
66
A+
A-

Meb Yayınları 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 129

hayru’l-beşer: “İnsanların en hayırlısı” anlamında Hz. Muhammed (s.a.v) için kullanılan övgü sözü.

helak etmek: Öldürmek, ortadan kaldırmak.

helal: Dinî bakımdan kullanılmasına, yapılmasına, söylenmesine, yenilip içilmesine izin verilen şey.

hendek: Geçmeye engel olacak biçimde uzunlamasına kazılmış derin çukur.

heybet: İnsanda korku ile karışık saygı uyandıran hâl veya görünüş.

heyet: Kurul.

Hilfü’l-fudûl: MS 580’li yıllarda Arap kabileleri arasında süregelen savaşlar sonucunda ortaya çıkan anarşi ortamında, can ve mal güvenliğinin sağlanması, zayıf ve güçsüzlerin korunması, zulmün önlenmesi gibi amaçlarla, toplumda sözü geçen, saygın ve iyi niyetli kişilerin önderliğinde kurulan ve Hz. Peygamber’in de üye olduğu barış cemiyeti.

hicret:
1. Bir yerden bir yere göçme, taşınma, ayrılma.
2. Hz. Peygamber’in ve sahabelerinin İslam’ı gereği gibi yaşamak, diğer insanlara Allah’ın (c.c) emirlerini duyurmak ve müşriklerin işkencelerinden kurtulmak amacıyla Mekke’den Medine’ye MS 622 tarihinde yapmış oldukları göç.

hidayet: Doğru yolu gösterme, doğru yolu bulma, rehberlik yapma, irşat etme.

hile: Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen.

himaye: Koruma, gözetme, esirgeme, koruyuculuk, gözetim.

hitap: Sözü birine veya birilerine yöneltme, seslenme.

huşu:
1. İtaat etme, boyun eğme, tevazu gösterme, alçak gönüllü olma.
2. Allah’a (c.c) duyulan saygının bir gereği olarak başta namaz olmak üzere ibadetlerin yerine getirilmesi sırasında kulun sükûnet ve vakar içinde bulunması.

hürmet: Saygı.

hüzün: Gönül üzgünlüğü, gam.

idealist: Bir davaya bir ülküye bağlı olan.

iftira:
1. Yalan uydurma, birine haksız ve asılsız yere suç yükleme, bühtan etme.
2. Bir kimseye asılsız olarak haksız bir şekilde suç, günah yahut kusur sayılan bir söz, nitelik veya davranış isnat ederek onun onur ve kişiliğiyle oynama.

ihanet:
1. Sözünde durmama, anlaşmayı bozma, haksızlık yapma, vefasızlık.
2. Emanete gereken özeni göstermeme.

ihsan:
1. İnsanın başta ana ve babası olmak üzere diğer insanlara yönelik sevgiye ve saygıya dayalı özverili tutumu.
2. İnsanın, kendisinin Allah’ın (c.c) huzurunda olduğunu hissetmeye çalışarak onu görüyormuşçasına ibadetlerini yerine getirmesi.

ikrah: Zorla iş yaptırma, bir kimseyi inanç konularında istemediği bir sözü söylemeye veya bir işi yapmaya zorlama.

ilim: Bilgi, bilim.

iltifat etmek: İlgilenmek, saygı göstermek.

infak etmek: Karşılıksız yardım, sadaka verme.

insaf: Acımaya, vicdana veya mantığa dayanan adalet.

inziva: Köşeye çekilme, halktan uzaklaşıp ayrı yaşama, insanlarla beraber olmaktan kaçınma.

irfan: Allah’a (c.c) içtenlikle ibadet eden insanların ilahi hakikatleri sezmesi, ilahi sırlara ve gerçeklere ulaşması ve bu yolla elde edilen bilgi.

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Çözümleri6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Cevapları6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı ÇözümleriMeb YayınlarıMeb Yayınları 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı CevaplarıMeb Yayınları 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 129Meb Yayınları 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı ÇözümleriMeb Yayınları 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Çözümleri Sayfa 129Meb Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı CevaplarıMeb Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı ÇözümleriPeygamberimizin Hayatı Ders Kitabı CevaplarıPeygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 129Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı ÇözümleriPeygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Çözümleri Sayfa 129Peygamberimizin Hayatı Kitabı CevaplarıPeygamberimizin Hayatı Kitabı ÇözümleriSayfa 129

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.