Meb Yayınları 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 127

Meb Yayınları 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 127

Meb Yayınları 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 127
02.12.2020
70
A+
A-

Meb Yayınları 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 127

beşir:
1. Müjdeci, sevindirici, göze aydınlık, gönle sevinç verici.
2. “Müslümanlara Allah’ın (c.c) bağış ve yardımını, ahirette erişecekleri ilahi nimetleri müjdeleyen.” anlamında Hz. Muhammed’in (s.a.v) sıfatı.

biat:
1. Söz verme amacıyla el sıkma.
2. Birinin hâkimiyetini kabul etme ve emirlerine bağlılığını bildirme.

boykot: Bir kimse, bir topluluk veya bir ülkeyle amaca ulaşmak için ilişkiyi kesme.

bozgun: Yenilgi.

cahiliye: Hz. Muhammed’in (s.a.v) peygamberliğinden önce, insanların yaşadıkları ve özünde, putlara tapma, soy-sopla övünme, hukuksuzluk, kibir ve zayıfları ezme gibi olumsuzlukları barındıran sosyal ve kültürel ortam.

Cennetü’l-baki: Medine’de Hz. Peygamber tarafından kurulan ilk mezarlık.

cesaret: Güç veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven.

cihat:
1. İyiliğin yerleşmesi ve kötülüğün ortadan kalkması için maddi ve manevi tüm imkânlarını kullanarak Allah (c.c) yolunda mücadele etme.
2. Düşmanlara karşı ülkeyi savunmak amacıyla silahlı mücadele verme.

cihan: Dünya, evren.

çaba: Herhangi bir işi yapmak için ortaya konan güç, zorlu, sürekli çalışma, gayret.

çetin: Amaçlanan duruma getirilmesi, elde edilmesi, çözümlenmesi, işlenmesi güç veya engeli çok olan.

çile: Zahmet, sıkıntı, yalnızlık.

dadı: Evlerde çocuğa bakan kimse.

Dârülerkam: Mekke Dönemi’nde Hz. Peygamber’in, Müslümanlara İslam’ı anlattığı, gelen vahyi tebliğ ettiği, topluca ibadet veya çeşitli görüşmelerin yapıldığı ve İslami eğitimin verildiği Erkam b. Ebi’lErkam’ın evi.

davet: tebliğ.

dedikodu: Başkalarını çekiştirmek ve kınamak üzere yapılan konuşma.

destan yazmak: Olağanüstü kahramanlık, yararlık veya başarı göstermek.

destek olmak: Güç sağlamak, yardımcı olmak.

direktif: Yönerge, yönlendirme.

direnç: Dayanma, karşı koyma gücü, mukavemet.

diyar: Ülke.

dürüst: Sözünde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmayan, doğru (kimse).

ebedî: Sonsuz, ölümsüz.

ecdat: Geçmişteki büyükler, atalar.

ecir: İbadetlere ve güzel davranışlara verilen ahiret mükâfatı, sevap.

emanet:
1. Güven verme, karşılıklı güven üzerine yapılan anlaşma.
2. Korumak için güvenilen birine veya bir yere bırakılan eşya.

endişe: Tasa, kaygı.

ensar: Hicret sırasında Hz. Peygamber’e ve Mekke’den Medine’ye göç eden diğer Müslümanlara kucak açıp onları misafir eden; beslenme, barınma ihtiyaçlarını gideren ve farklı bir ortamda yeni bir yaşamın kurulabilmesinde onlara yardımcı olan ve sahip oldukları her şeyi onlarla paylaşan Medineli Müslümanlar.

erdem: Ahlakın övdüğü iyi olma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk vb. niteliklerin genel adı, fazilet.

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Çözümleri6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Cevapları6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı ÇözümleriMeb YayınlarıMeb Yayınları 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı CevaplarıMeb Yayınları 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 127Meb Yayınları 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı ÇözümleriMeb Yayınları 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Çözümleri Sayfa 127Meb Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı CevaplarıMeb Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı ÇözümleriPeygamberimizin Hayatı Ders Kitabı CevaplarıPeygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 127Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı ÇözümleriPeygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Çözümleri Sayfa 127Peygamberimizin Hayatı Kitabı CevaplarıPeygamberimizin Hayatı Kitabı ÇözümleriSayfa 127

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.