Ders Destek Yayınları 12. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 10

Ders Destek Yayınları 12. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 10

Ders Destek Yayınları 12. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 10
21.01.2021
76
A+
A-

Ders Destek Yayınları 12. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 10

EDEBİYAT VE FELSEFE

Edebiyatın birçok alanla ilişkisi olmakla birlikte, en etkin ve iç içe geçmiş ilişkisi de felsefe iledir. Felsefe ve edebiyat ilişkisi iki açıdan değerlendirilebilir. Birincisi, felsefeden edebiyata doğru olan etki, diğeri de edebiyat eserlerinin felsefeye olan etkisidir. Kimi felsefecilerin edebiyat eserlerinden etkilendikleri bilinmektedir. Bununla birlikte, felsefe edebiyat arasındaki en temel ilişki sistemi, edebiyat kuram ve akımlarında görülmektedir. Söz gelimi bilinen en önemli felsefecilerden Aristoteles, Immanuel Kant ve Hegel’in eserleri, edebiyat eleştirisi ve teorisi açısından etkili olmuştur.

Edebiyat eserinde ortaya konulan bir dünya ve bu dünyanın ilişkiler sistemi sorgulanırken felsefe devreye girer. Felsefe, bu ilişkiler sisteminin neden ve köklerini araştırır; bunları tanımlar. Sözgelimi, birçok edebî anlayış ve akım, felsefe temelli gibi görünmemekle birlikte felsefeye yakın bir durum ortaya koymaktadır. Bunlar içerisinde en önemlilerden biri postmodernizmdir. Günümüzde en etkin anlayışlar arasında yer alan postmodernizm, sadece edebiyatta değil, başta felsefe olmak üzere birçok alanda etkili olmaktadır.

Felsefenin en önemli özelliği, varlık gerekçesini çeşitli yönleriyle incelemesidir. Bu inceleme esnasında, en önemli veri kaynakları arasında edebiyat yer alır. Felsefeci, düşünce arka planındaki temel yapıları ve oluşları edebî eserler aracılığı ile aktarma yoluna gider. Bir başka deyişle, edebiyat bu yönüyle felsefeye aracılık eder.

Ders Destek Yayınları 12. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 10

12. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Cevapları12. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı ÇözümleriDers Destek YayınlarıDers Destek Yayınları Edebiyat Ders Kitabı CevaplarıDers Destek Yayınları Edebiyat Ders Kitabı ÇözümleriEdebiyat Ders Kitabı CevaplarıEdebiyat Ders Kitabı Cevapları Sayfa 10Edebiyat Ders Kitabı ÇözümleriEdebiyat Ders Kitabı Çözümleri Sayfa 10Sayfa 10

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.