Din Kültürü Soru Çözümleri

Aşağıdakilerden hangisi, Hulefâ-i Râşidîn olarak adlandırılan sahabiler arasında yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi, Aşere-i Mübeşşere arasında yer almaz?
Peygamberimizin (s.a.v.) çocuklarla olan ilişkilerini örnek alan bir Müslüman’dan, aşağıdaki...
Peygamber Efendimizle (s.a.v.) ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Peygamberimizin (s.a.v.) çocuklara davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Peygamber Efendimizin (s.a.v.) torunlarının adları hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin akıllı ve zeki kimseler olduğunu ifade eder?
Aşağıdakilerden hangisi, peygamberlik ve peygamberlerle doğrudan ilgili bir kavram değildir?
Tufan Olayı hangi peygamber zamanında gerçekleşmiştir?
Aşağıdakilerden hangisinin, peygamber olup olmadığı konusunda görüş ayrılığı vardır?
Aşağıdakilerden hangisi, Kuran’da adı geçen peygamberler arasında yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimizin (s.a.v.) Medine’ye hicretinden sonra gerçekleşmiştir?
Peygamberimizin (s.a.v.) gençlik yıllarıyla ilgili hangisi söylenemez?
Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimizin (s.a.v.) aile büyükleri arasında yer almaz?
12