Bulmaca Soruları

15.02.2021
Hücre içi ve hücre dışı maddelerin dengesinin korunması ile kararlı...
15.02.2021
Metabolizma sonucunda oluşan atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılması nedir?
15.02.2021
Canlıların nesillerini devam ettirebilmek için benzerlerini meydana getirmesi nedir?
15.02.2021
Canlılarda görülen yer değiştirme olayı nedir?
15.02.2021
Canlıların sahip olduğu yapıların zamanla farklılaşması ve görevlerini tam olarak...
15.02.2021
Öglenada hareketi sağlayan yapı nedir?
15.02.2021
Hücrede meydana gelen yapım ve yıkım reaksiyonlarının tümü nedir?
15.02.2021
Doku hücrelerinin bölünmesi ve hücre kütlesinin artması nedir?
15.02.2021
Canlıların kimyasal bağ enerjisinden ATP enerjisi elde etmesini sağlayan biyolojik...
08.02.2021
İçinde gök cisimlerinin hareket ettiği sonsuz boşluk, uzay, sema nedir?
08.02.2021
Tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçası nedir?
08.02.2021
Ülke ne demek?
08.02.2021
Özlem ne demek?
08.02.2021
Son, bitim ne demek?
08.02.2021
Hoşnutsuzluk belirten söz veya yazı, sızlanma, yakınma nedir?
04.02.2021
Kurdele, şerit, kumaş vb.nin kelebek şeklinde bağlanmış biçimi nedir?