Biyoloji Soru Çözümleri

Canlılarda gerçekleşen enerji dönüşümleri ile ilgili olarak I. tüm canlılar hücresel...
Tüm canlılar için I. enerji üretme II. büyüme ve gelişme III. metabolizma sırasında...
Canlılar iç dengelerini koruyabilmek için I. metabolizma sırasında oluşan atık maddeleri...
Canlıların ortak özellikleriyle ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur?